Regeling Ad Toptalentprijs

 1. Iedere Ad student, of groep Ad studenten, kan zijn werkstuk binnen zijn hogeschool voordragen voor de Ad Toptalentprijs.

Toelichting: De hogescholen dragen zelf zorg voor een voordracht van hun studenten. De hogescholen kunnen zelf een procedure ontwerpen voor deze interne voordracht

 1. De student, of groep studenten, moet ingeschreven staan bij een hogeschool, of het laatste jaar ingeschreven hebben gestaan.
 2. Onder “werkstuk” wordt verstaan elk werk dat door de student, of groep studenten, tijdens zijn studie in opdracht van de school of een andere opdrachtgever in relatie tot zijn studie, is gerealiseerd.
 3. De prijs wordt ingesteld voor een student, of een groep van studenten die binnen hun opleiding een bijzondere prestatie heeft geleverd.
 4. Voorbeelden van werkstukken kunnen zijn: een beroepsproduct, een afstudeeropdracht, een prestatie in het kader van buitenschoolsleren (stage, Comakership), maar kan ook elke andere bijzondere prestatie komt in aanmerking, mits in relatie tot de Ad studie verricht. Het is aan de hogeschool hierin een keuze te maken
 5. Per hogeschool kunnen meerdere studenten, of groepen studenten, worden voorgedragen (genomineerd) voor de Ad Toptalentprijs.
 6. Elke hogeschool bepaalt zelf hoe zij de voordrachtsprocedure (nominatie) invult en organiseert.
 7. De voordracht (nominatie) van de hogeschool gaat vergezeld van een aanbevelingsbrief van maximaal 300 woorden.

Toelichting: In de aanbevelingsbrief wordt verwoord waarom deze student, of studenten worden voorgedragen. De voordracht maakt geen onderdeel uit bij de uiteindelijke beoordeling.

 1. Elke voorgedragen student, of groep studenten, voorziet de jury van al het relevante materiaal om de voordracht te onderbouwen. Het ondersteunend materiaal kan bestaan uit verslagen, beoordelingsformulieren, reflecties, maar ook bijvoorbeeld audiovisueel materiaal is welkom; alles wat het belang van hun nominatie ondersteunt.

De Jury

 1. De jury is samengesteld uit deskundigen afkomstig uit de hogescholen, het bedrijfsleven, eventueel aangevuld met andere deskundigheid.
 2. De juryvoorzitter is onafhankelijk.
 3. De jury opereert onafhankelijk en kiest haar eigen werkwijze.
 4. Indien mogelijk zijn de leden van de jury niet afkomstig van hogescholen waarvan studenten zijn voorgedragen.

Toelichting: Het kan om praktische redenen nodig zijn hiervan af te wijken, bijvoorbeeld als veel hogescholen studenten voordragen.

 1. De jury kiest gemotiveerd uit de inzendingen 3 werkstukken die zij nomineert voor de Ad Toptalentprijs.
 2. De jury neemt de volgende aspecten mee in haar beoordeling:
 • Voorbeeld als kenmerkend Ad,
 • Het innovatieve karakter van het werk(stuk),
 • De creativiteit van de studenten in relatie tot het werkstuk,
 • De praktische toepasbaarheid van het werkstuk,
 • De actualiteit van het werkstuk,
 • De maatschappelijke relevantie van het werkstuk,
 • De waardering / beoordeling van het werk door de opdrachtgever (bv. in stage de stageplekverschaffer).

Tijdens de 1e landelijke Ad-conferentie op 8 november 2018 wordt de Ad Toptalentprijs uitgereikt.

 1. Mogelijk is dat aan elk voorgedragen student, of voorgedragen groep studenten gevraagd wordt een pitch van maximaal 3 minuten te houden.
 2. Elke voorgedragen student of groep studenten kan op de conferentie al het materiaal wat van belang is bij zijn werkstuk, tentoonstellen.

De prijs bestaat uit een tastbare herinnering en een geldbedrag voor elk van de prijswinnaars.

TIJDSCHEMA:

 1. De voordracht van de jury wordt voor 26 oktober 2018 bepaald.
 2. De studenten die voorgedragen worden, worden in de week van 29 oktober benaderd door de voorzitter van de jury.
 3. De jury plant een dag in in de maand oktober ter beoordeling van de voorgedragen werkstukken.
 4. De preselectie vindt plaats in de laatste week van de maand september.
 5. De voorgedragen werkstukken moeten uiterlijk 23 september 2018 in bezit zijn van de voorselectiecommissie.

De voordrachten worden ingediend via Ad-toptalentprijs@mail.com  (let op: geen Gmail)