Associate degree in cijfers

7.184 afgestudeerden sinds 2006

Bron Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline
Peildatum juli 2015

3.088 studenten in het studiejaar 2014-2015

Bron 1CijferHO, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Peildatum 1 oktober 2014
Toelichting Het werkelijke aantal studenten is groter, omdat in dit aantal – om systeemtechnische redenen – nog niet de aantallen van de particuliere opleiders zijn meegenomen.
In het studiejaar 2013 – 2014 waren er 5.477 studenten Associate degree.

139 studies

Bron Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho)
Peildatum mei 2015
Toelichting Dit is het totaal aantal Associate degrees in Nederland. Als 1 studie bij meerdere instellingen te volgen is, zijn die meegeteld. Als een instelling meerdere vestigingsplaatsen voor een studie heeft, is de studie als 1 studie geteld. Voltijd, deeltijd en duaal zijn niet als aparte studie geteld.

sluiten

deAssociatedegree.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies