Regeling Ad Toptalentprijs

 1. Iedere Ad student, of groep Ad studenten, kan zijn werkstuk binnen zijn hogeschool voordragen voor de Ad Toptalentprijs.

Toelichting: De hogescholen dragen zelf zorg voor een voordracht van hun studenten. De hogescholen kunnen zelf een procedure ontwerpen voor deze interne voordracht

 1. De student, of groep studenten, moet ingeschreven staan bij een hogeschool, of het laatste jaar ingeschreven hebben gestaan.
 2. Onder “werkstuk” wordt verstaan elk werk dat door de student, of groep studenten, tijdens zijn studie in opdracht van de school of een andere opdrachtgever in relatie tot zijn studie, is gerealiseerd.
 3. De prijs wordt ingesteld voor een student, of een groep van studenten die binnen hun opleiding een bijzondere prestatie heeft geleverd.
 4. Voorbeelden van werkstukken kunnen zijn: een beroepsproduct, een afstudeeropdracht, een prestatie in het kader van buitenschoolsleren (stage, Comakership), maar kan ook elke andere bijzondere prestatie komt in aanmerking, mits in relatie tot de Ad studie verricht. Het is aan de hogeschool hierin een keuze te maken
 5. Per hogeschool kunnen meerdere studenten, of groepen studenten, worden voorgedragen (genomineerd) voor de Ad Toptalentprijs.
 6. Elke hogeschool bepaalt zelf hoe zij de voordrachtsprocedure (nominatie) invult en organiseert.
 7. De voordracht (nominatie) van de hogeschool gaat vergezeld van een aanbevelingsbrief van maximaal 300 woorden.

Toelichting: In de aanbevelingsbrief wordt verwoord waarom deze student, of studenten worden voorgedragen. De voordracht maakt geen onderdeel uit bij de uiteindelijke beoordeling.

 1. Elke voorgedragen student, of groep studenten, voorziet de jury van al het relevante materiaal om de voordracht te onderbouwen. Het ondersteunend materiaal kan bestaan uit verslagen, beoordelingsformulieren, reflecties, maar ook bijvoorbeeld audiovisueel materiaal is welkom; alles wat het belang van hun nominatie ondersteunt.

De Jury

 1. De jury is samengesteld uit deskundigen afkomstig uit de hogescholen, het bedrijfsleven, eventueel aangevuld met andere deskundigheid.
 2. De juryvoorzitter is onafhankelijk.
 3. De jury opereert onafhankelijk en kiest haar eigen werkwijze.
 4. Indien mogelijk zijn de leden van de jury niet afkomstig van hogescholen waarvan studenten zijn voorgedragen.

Toelichting: Het kan om praktische redenen nodig zijn hiervan af te wijken, bijvoorbeeld als veel hogescholen studenten voordragen.

 1. De jury kiest gemotiveerd uit de inzendingen 3 werkstukken die zij nomineert voor de Ad Toptalentprijs.
 2. De jury neemt de volgende aspecten mee in haar beoordeling:
 • Voorbeeld als kenmerkend Ad,
 • Het innovatieve karakter van het werk(stuk),
 • De creativiteit van de studenten in relatie tot het werkstuk,
 • De praktische toepasbaarheid van het werkstuk,
 • De actualiteit van het werkstuk,
 • De maatschappelijke relevantie van het werkstuk,
 • De waardering / beoordeling van het werk door de opdrachtgever (bv. in stage de stageplekverschaffer).

Tijdens de 1e landelijke Ad-conferentie op 8 november 2018 wordt de Ad Toptalentprijs uitgereikt.

 1. Mogelijk is dat aan elk voorgedragen student, of voorgedragen groep studenten gevraagd wordt een pitch van maximaal 3 minuten te houden.
 2. Elke voorgedragen student of groep studenten kan op de conferentie al het materiaal wat van belang is bij zijn werkstuk, tentoonstellen.

De prijs bestaat uit een tastbare herinnering en een geldbedrag voor elk van de prijswinnaars.

TIJDSCHEMA:

 1. De voordracht van de jury wordt voor 26 oktober 2018 bepaald.
 2. De studenten die voorgedragen worden, worden in de week van 29 oktober benaderd door de voorzitter van de jury.
 3. De jury plant een dag in in de maand oktober ter beoordeling van de voorgedragen werkstukken.
 4. De preselectie vindt plaats in de laatste week van de maand september.
 5. De voorgedragen werkstukken moeten uiterlijk 23 september 2018 in bezit zijn van de voorselectiecommissie.

De voordrachten worden ingediend via Ad-toptalentprijs@mail.com  (let op: geen Gmail)

 

Convenant Associate degree van MBO Raad en Vereniging Hogescholen

Convenant Associate degree van MBO Raad en Vereniging Hogescholen

Op 3 juli 2018 hebben de voorzitters van de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad, Thom de Graaf en Ton Heerts, het convenant Associate degree (Ad) ondertekend. Met dit convenant spreken de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hun sterke voorkeur uit voor publieke samenwerking. Dit betekent voor het mbo dat een school die – als verdieping van haar eigen onderwijs of vanwege een geconstateerde arbeidsmarktbehoefte – betrokken wil zijn bij het ontwikkelen van een Ad-programma zich tot een bekostigde hogeschool wendt. Voor het hbo betekent dit de verantwoordelijkheid om met een mbo-school die bij een hogeschool aanklopt de samenwerking nadrukkelijk te verkennen.

Tijdens de conferentie gaan Ton Heerts (voorzitter MBO Raad) en Jan Bogerd (Vereniging Hogescholen) met elkaar in gesprek over het convenant en de manier waarop de samenwerking tussen mbo en hbo vorm kan krijgen. Meer informatie over het convenant vindt u onder Verder lezen.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Keynote speaker Henriëtte Maassen van den Brink

Henriëtte Maassen van den Brink is hoogleraar onderwijs- en arbeidseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar deskundigheid en onderzoek liggen op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. Verder is zij sinds 2008 wetenschappelijk coördinator van het TIER (Top Institute of Evidence Based Education Research). Henriëtte Maassen van den Brink is sinds 1 januari 2015 voorzitter van de Onderwijsraad.

Tijdens de 1e landelijke Ad-conferentie zal zij een keynote speech verzorgen over inspiratievol Ad-onderwijs.

 

Powerpoint Maassen van den Brink

Dagvoorzitter Nadia Moussaid

Nadia Moussaid is één van de vaste presentatoren van het KRO-NCRV programma Brandpunt+. Vanaf 6 augustus is Nadia een maand lang iedere werkdag te zien met haar talkshow Laat op Eén.

Daarvoor presenteerde ze voor de NTR het wekelijkse NPO 2-programma De Nieuwe Maan. In dit programma besprak Nadia met gasten onderwerpen rond de thema’s multiculturaliteit, integratie en participatie. Op radio 1 is ze geregeld te horen als presentator van het item De Bus van het programma Nieuws & Co en is ze de vaste invaller bij Nieuws & Co. Hierin komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, van binnen- en buitenland, wetenschap, cultuur, politiek, economie, eigenlijk alles.

Na haar studie International Business & Languages werkte Nadia voor het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering. Maar de media lonkte. Ze deed een tweede studie sociale en culturele antropologie aan de VU en behaalde daar haar master. Daarna werkte Nadia bij Women Inc., MTNL/VPRO en AT5. Eerder studeerde ze ook nog in Engeland. Ze woonde 2 jaar in Londen, studeerde aan de Westminster University en werkte in deze stad.

Nadia beperkt haar televisiewerk niet alleen tot presenteren, in 2015 maakte ze voor de KRO-NCRV de aangrijpende documentaire Leven, liefde & hiv, over twee vrouwen met hiv. Voor het online journalistieke platform Mindshakes van NRC maakte ze de korte documentaire Lost Generation, over jongeren in Bosnië-Herzegovina, 20 jaar na de oorlog.