Convenant Associate degree van MBO Raad en Vereniging Hogescholen

Convenant Associate degree van MBO Raad en Vereniging Hogescholen
Op 3 juli 2018 hebben de voorzitters van de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad, Thom de Graaf en Ton Heerts, het convenant Associate degree (Ad) ondertekend. Met dit convenant spreken de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hun sterke voorkeur uit voor publieke samenwerking. Dit betekent voor het mbo dat een school die – als verdieping van haar eigen onderwijs of vanwege een geconstateerde arbeidsmarktbehoefte – betrokken wil zijn bij het ontwikkelen van een Ad-programma zich tot een bekostigde hogeschool wendt. Voor het hbo betekent dit de verantwoordelijkheid om met een mbo-school die bij een hogeschool aanklopt de samenwerking nadrukkelijk te verkennen. Meer informatie over het convenant vindt u onder Verder lezen.