Opleiders

De studentenpopulatie wordt steeds diverser als je kijkt naar vooropleiding, belangstelling, niveau en leeftijd. Om aan die variatie recht te doen, is een gedifferentieerd onderwijsaanbod nodig. De Associate degree draagt hieraan bij. Mbo-studenten en werkenden die graag willen doorstuderen, maar vier jaar te lang vinden, kunnen nu ook kiezen voor de tweejarige Associate degree.

Ook bij werkgevers groeit de vraag naar werknemers van dit niveau: uit recent onderzoek blijkt dat een derde van de MKB-bedrijven behoefte heeft aan werknemers met een niveau tussen een mbo-diploma en een hbobachelor in.

De studenten die al een Associate degree hebben gevolgd, zijn zeer tevreden. Het zijn vooral werkenden en mbo’ers die hiervoor kiezen. Ook werkgevers zijn zeer te spreken over wat afgestudeerden in hun bedrijf kunnen doen en wat ze aan meerwaarde voor de organisatie hebben.

Veelgestelde vragen over de Associate Degree

Hoe kan ik mijn studenten voorlichten over de Associate degree?

Op de website www.deassociatedegree.nl vindt u algemene informatie over de Associate degree. Daar vindt u bijvoorbeeld de meest gestelde vragen, maar ook een filmpje en verhalen van betrokkenen. U kunt deze informatie voor uw eigen voorlichting gebruiken. Op de pagina Voorlichtingsmateriaal kunt u al het materiaal downloaden.

De hogescholen die een Associate degree aanbieden, zullen gerichte informatie over hun aanbod verspreiden. De mbo-instellingen kunnen die informatie gebruiken bij het vak ‘Loopbaan en burgerschap’ en bij de studiebegeleiding in de laatste fase van de mbo-4-opleiding. Dat gebeurt nu ook met informatie over de bacheloropleiding.

Op www.studiekeuze123.nl kunt u het actuele aanbod van alle Associate degrees met elkaar vergelijken.

Hoe zetten we als hogeschool en mbo-instelling samen een Associate degree op?

In sommige gevallen kan het eerste jaar van een Associate degree op de locatie van een mbo-instelling plaatsvinden.

De hogeschool en de mbo-instelling moeten hiervoor een formele samenwerkingsovereenkomst met elkaar sluiten. Daarna moet de hogeschool toestemming vragen aan het ministerie van OCW (bij groene opleidingen is dat het ministerie van EZ).

Lees het verhaal van

Dit lesgeven is voor mij de slagroom op de taart

Miranda Vollaard docent Officemanagement
sluiten

deAssociatedegree.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies