Over de Associate degree

Wat is de Associate degree?

De Associate degree is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs met een wettelijk erkend diploma. Deze nieuwe studie sluit aan op de behoefte van het werkveld aan meer hoger opgeleiden voor specifieke functies. Vooral mbo-4 studenten en mensen met een aantal jaren werkervaring vergroten met de Associate degree hun kansen op de arbeidsmarkt. Er zijn nu al meer dan 150 verschillende Associate degrees in sectoren zoals Economie, Groen, Techniek en Zorg. Meestal zowel in voltijd, duaal als deeltijd. De Associate degree zit qua niveau tussen een mbo-4 en een hbobachelor in. Als je het diploma hebt behaald, mag je de titel ‘Associate degree’ (Ad) achter je naam zetten. De studie wordt verzorgd door een hogeschool, en in sommige gevallen door een hogeschool en een mbo-instelling samen. Als je de Associate degree hebt afgerond kun je doorstromen naar de vervolgfase van de hbobachelor.

Landelijk Platform

Sinds 1 september 2013 heeft de Associate degree, naast de master en de bachelor, een vaste plek in het hoger beroepsonderwijs. Op die datum is de wet Kwaliteit in Verscheidenheid aangenomen, die dit regelt. Diverse organisaties (studenten, werkgevers, werknemers, opleiders en kenniscentra) werken gezamenlijk aan de invoering van de Associate degree. Dit gebeurt op initiatief van het ministerie van OCW. Deze organisaties hebben zich op verzoek van het ministerie verenigd in het Landelijk Platform Associate degree. De doelstellingen van dit Platform zijn:

  • de brede invoering van de Associate degree begeleiden;
  • de voortgang monitoren;
  • delen van good practices;
  • de communicatie over de Associate degree stroomlijnen;
  • de minister en de stakeholders van advies voorzien over eventuele knelpunten.

De voorzitter van het Landelijk Platform Associate degree is dhr. Asje van Dijk. Secretaris is mevr. Karina Visscher.

De website www.deassociatedegree.nl is een initiatief van het Landelijk Platform Associate degree en is mede tot stand gekomen met financiering van het ministerie van OCW.

Welke organisaties doen mee?

De volgende organisaties werken samen in het Landelijk Platform Associate degree:

sluiten

deAssociatedegree.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies