Professionalisering

Internationalisering & de Associate degree

Internationalisering en Ad-onderwijs

———————————————————————————————————————————–

Verslag bijeenkomst 3 februari 2021:

Keynote Presentation 03-02-2021: Jos Beelen
Keynote Presentation 03-02-2021: Robert Coelen
Breakout sessies 03-02-2021 2021

Internationalisering binnen de Associate degrees

Internationalisering binnen het (hoger)onderwijs kan bekeken en benaderd vanuit verschillende invalshoeken en niveaus. Over het algemeen vinden we internationalisering van groot belang voor onze studenten.
Aangezien de Associate degree (Ad) nog een vrij “jonge” opleiding is in het stelsel hoger onderwijs, is het interessant te zien op welke wijze er (nu al) vorm wordt gegeven aan internationalisering. Zeker nu de Ad sinds 2018 eigenstandig eindonderwijs is geworden, nemen veel Ad’s ook het thema internationalisering nog eens nader onder de loep. NHL Stenden en de Rotterdam Academy nemen het initiatief om een eerste “inventarisatie” te organiseren. We hopen een beeld te kunnen schetsen van de wijze waarop Ad opleidingen zich al met dit thema bezig houden en welke best practices er te delen zijn.

Voor wie is deze enquête?
De enquête wordt bij voorkeur op Ad niveau ingevuld, maar kan ook worden ingevuld vanuit hogeschool perspectief, waarbij dan een inschatting kan worden gegeven op hogeschool niveau (dus over alle Ad’s van betreffende hogeschool).

Hoe is de enquête opgebouwd?
Het thema Internationalisering benaderen we voor deze inventarisatie vanuit twee perspectieven:
1)         Het International awareness perspectief richt zich vooral op hoe de Ad student door leren over en ín andere landen dan het eigen land bewuster kan worden van het gegeven dat hij onderdeel is van een internationale samenleving.
2)         Het Intercultural competences perspectief richt zich meer op hoe de Ad student deel kan nemen aan, en zich bewust en waardenvol kan verhouden tot de diverse samenleving

De enquête is opgebouwd uit 4 delen. Deel A is een algemeen inleidend deel. In deel B zijn de vragen vooral gericht op het eerste perspectief “international awareness” en in deel C wordt vooral gekeken naar het perspectief “intercultural competences”. Deel D is ter afsluitend deel met nog een aantal vragen over benchmarking.

Robert Coelen (Lector Internationalisering NHL Stenden )
Nina Spithost (programmamanager NHL Stenden)
Suzanne Koster (onderwijskundig adviseur Hogeschool Rotterdam)

 ENQUÊTE

KLIK HIER VOOR DE ENQUETE