Professionalisering

INTERNATIONALISERING 

Internationalisering binnen de Associate degrees
Internationalisering binnen het (hoger)onderwijs kan bekeken en benaderd vanuit verschillende invalshoeken en niveaus. Over het algemeen vinden we internationalisering van groot belang voor onze studenten. Aangezien de Associate degree (Ad) nog een vrij “jonge” opleiding is in het stelsel hoger onderwijs, is het interessant te zien op welke wijze er (nu al) vorm wordt gegeven aan internationalisering. Zeker nu de Ad sinds 2018 eigenstandig eindonderwijs is geworden, nemen veel Ad’s ook het thema internationalisering nog eens nader onder de loep. NHL Stenden en de Rotterdam Academy hebben het initiatief genomen een beeld te schetsen van de wijze waarop Ad opleidingen zich al met dit thema bezig houden en welke best practices er te delen zijn.

Informatie en contact: Suzanne Koster (onderwijskundig adviseur Hogeschool Rotterdam), Robert Coelen (Lector Internationalisering NHL Stenden), Nina Spithost (programmamanager NHL Stenden)

Opbrengst kennisdelingsbijeenkomst  internationalisering 3 februari 2021:
Keynote Presentation 03-02-2021: Jos Beelen
Keynote Presentation 03-02-2021: Robert Coelen
Breakout sessies 03-02-2021 2021

Opbrengst kennisdelingsbijeenkomst  internationalisering 10 februari 2022:
Publicatie IoHE-Ad
Resultaten Survey Nederland & Vlaanderen


ONDERZOEKENDE HOUDING

De onderzoekende houding van Ad-professionals
NHL Stenden Hogeschool en de Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam hebben de handen ineengeslagen om samen een praktische handleiding te ontwikkelen voor onderwijs-professionals werkzaam in het Ad-onderwijs. Op 24 juni is de handreiking aangeboden aan het landelijk Overlegplatform Associate degrees van de Vereniging van Hogescholen. persbericht

Handreiking onderzoekende houding op niveau 5
Download Nederlands

De handreiking in het Engels:
Guide Inquisitive Attitude at level 5


NIVEAU 5 BESCHRIJVING
De niveau 5 beschrijving, ontwikkeld door het Overlegplatform Associate degrees, is op 15 februari 2019 vastgesteld door de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen. Na deze vaststelling in de algemene vergadering kan de beschrijving verder worden uitgewerkt in handreikingen (format en checklist) voor het vertalen van het niveau 5 in o.m. aanvragen nieuwe Ad-opleidingen, toetsbeleid en afstudeerbeleid van de verschillende Ad-opleidingen.

Lees de vastgestelde beschrijving niveau 5
English description level 5