Veelgestelde vragen: Opleiders

Wat verandert er vanaf 1 september 2013 door de wet Kwaliteit in verscheidenheid?

Vanaf 1 september 2013 is de Associate degree definitief onderdeel van het hoger onderwijsstelsel. Bestaande Associate degrees kunnen blijven bestaan en de instellingen kunnen nieuwe Associate degrees aan hun onderwijsassortiment toevoegen.

U kunt begin 2014 weer een aanvraag indienen voor een nieuwe Associate degree. Dan is, naar verwachting, het volledige beoordelingskader weer beschikbaar. U kunt de aanvraag natuurlijk wel alvast voorbereiden. Meer informatie over de aanvraagprocedures vindt u op www.cdho.nl en www.nvao.net.

Wilt u weten wat de invoering van de nieuwe wet nog meer betekent? Lees dan de brief die minister Bussemaker (OCW) schreef aan de colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs.

Hoe zetten we als hogeschool en mbo-instelling samen een Associate degree op?

In sommige gevallen kan het eerste jaar van een Associate degree op de locatie van een mbo-instelling plaatsvinden.

De hogeschool en de mbo-instelling moeten hiervoor een formele samenwerkingsovereenkomst met elkaar sluiten. Daarna moet de hogeschool toestemming vragen aan het ministerie van OCW (bij groene opleidingen is dat het ministerie van EZ).

Kennen de Associate degree en de bachelor een afzonderlijke accreditatie?

Ja en nee.

Bij een bestaande Associate degree loopt deze als onderdeel mee in de accreditatie van de bacheloropleiding.

Bij een nieuwe Associate degree is een ‘toets nieuw Associate degree-programma’ noodzakelijk. Deze vraagt u aan bij de NVAO. Zie voor de voorwaarden www.nvao.net.

Mag een Associate degree in een andere vestigingsplaats dan de bacheloropleiding worden aangeboden?

Dat kan, onder bepaalde voorwaarden.

Meer informatie over de voorwaarden die aan de spreiding van Associate degree gesteld worden, vindt u op www.cdho.nl.

Wij krijgen als hogeschool verzoeken vanuit het bedrijfsleven voor een Associate degree. Hoe pak ik dit aan?

Dit werkt net als bij de bachelor– en de masteropleidingen. U moet eerst in overleg met het werkveld de behoefte onderbouwen. Vervolgens doet u een aanvraag voor het starten van de Associate degree. Meer informatie over de aanvraagprocedures vindt u op www.cdho.nl en www.nvao.net.

Heeft de Associate degree een propedeuse-diploma?

Dat hoeft niet. Dit mag de hogeschool zelf bepalen.

Wat is de meerwaarde van een Associate degree?

Als het werkveld behoefte heeft aan personeel op Associate degree-niveau, kan een hogeschool deze studie aanbieden.

Hogescholen spelen daarmee in op een maatschappelijke ontwikkeling, bieden studenten meer keuzemogelijkheden en bieden werkenden mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

Tot slot leert de ervaring dat Associate degrees studenten trekken die anders niet aan een hbo-bacheloropleiding waren begonnen. Hoewel het nog te vroeg is voor cijfers, lijkt het erop dat een redelijk aantal van hen na twee jaar Associate degree de opleiding voortzet bij een bacheloropleiding.

Kunnen hogescholen hun Associate degrees zomaar stoppen?

Ja, dat is mogelijk. Als er te weinig studenten zijn, of als afgestudeerden geen werk kunnen vinden is het beter om te stoppen. Soms kan de studie in deeltijd wel blijven bestaan, maar in voltijd niet. Uiteraard moet de hogeschool wel voor een goede oplossing zorgen voor studenten die al met de opleiding zijn begonnen.

Welke vooropleiding moet je hebben? Zijn de eisen verschillend?

Voor een Associate degree moet je minimaal een mbo-4, havo of vwo hebben afgerond. Personen van 21 jaar en ouder kunnen daarvan in sommige gevallen vrijstelling krijgen. Zij moeten dan wel een toelatingsonderzoek doen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de hogescholen.

Kunnen hogescholen zelf bepalen of ze al dan niet Associate degrees gaan aanbieden?

Ja.

Het is de hogeschool die uiteindelijk het besluit neemt om een aanvraag voor een nieuwe studie in te dienen.

Sommige Associate degrees kun je bij een mbo-instelling volgen. Hoe kan dat?

In sommige gevallen wordt het eerste jaar van een Associate degree op de locatie van een mbo-instelling gegeven.

De hogeschool en de mbo-instelling moeten hiervoor een formele samenwerkingsovereenkomst met elkaar sluiten. Daarna moet de hogeschool toestemming vragen aan het ministerie van OCW (bij groene opleidingen is dat het ministerie van EZ).

Kunnen mbo-instellingen ook het initiatief nemen om een Associate degree te ontwikkelen?

Ja, dat is zeker mogelijk. Maar dat kan alleen in samenwerking met een hogeschool, omdat de Associate degree onderdeel is van een hbo-bacheloropleiding. Het is belangrijk dat u samen met de hogeschool en het bedrijfsleven de relevantie voor het bedrijfsleven goed kunt onderbouwen.

Mbo-instellingen kunnen als ‘aanjager’ dienen bij de aanvraag van een nieuwe Ad. Dit document is een handreiking voor het mbo om de samenwerking vorm te geven. Ziet u mogelijkheden, neem dan contact op met een hogeschool die de Associate degree zou kunnen aanbieden.

U kunt ook eerst contact opnemen met het uitwerkingsteam Landelijk Platform Associate degree via info@deassociatedegree.nl. Het Landelijk Platform Associate degree ondersteunt tot en met 2015 kansrijke nieuwe Associate degree-trajecten met expertise.

Hoe kan ik mijn studenten voorlichten over de Associate degree?

Op de website www.deassociatedegree.nl vindt u algemene informatie over de Associate degree. Daar vindt u bijvoorbeeld de meest gestelde vragen, maar ook een filmpje en verhalen van betrokkenen. U kunt deze informatie voor uw eigen voorlichting gebruiken. Op de pagina Voorlichtingsmateriaal kunt u al het materiaal downloaden.

De hogescholen die een Associate degree aanbieden, zullen gerichte informatie over hun aanbod verspreiden. De mbo-instellingen kunnen die informatie gebruiken bij het vak ‘Loopbaan en burgerschap’ en bij de studiebegeleiding in de laatste fase van de mbo-4-opleiding. Dat gebeurt nu ook met informatie over de bacheloropleiding.

Op www.studiekeuze123.nl kunt u het actuele aanbod van alle Associate degrees met elkaar vergelijken.

sluiten

deAssociatedegree.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies