Veelgestelde vragen: Werkgevers

Hoe werkt het aanvragen van een Associate degree?

Biedt uw branche of werkveld ontwikkelingsmogelijkheden voor (toekomstige) werknemers, waar nog geen specifieke opleidingen voor zijn? Heeft u behoefte aan medewerkers die zich verder willen ontwikkelen binnen uw bedrijfstak? Oftewel: Ziet u kansen om vanuit uw branche een Associate degree programma te ontwikkelen? Dat kan! Zie hier het overzichtelijke stappenplan voor het aanvragen van een Associate degree.

Naast het stappenplan is er een uitgebreider plan van aanpak. Hierin staat helder beschreven wat de rol van uw branche is bij de aanvraag van een nieuwe Associate degree. Het tijdpad is indicatief, met zeker mogelijkheden voor versnellingen in de eerste fases.

Wilt u weten hoe dicht u bij een nieuwe Associate degree bent? Of heeft u een goed idee dat u eens vrijblijvend aan deskundigen wilt voorleggen? Dat kan! Neemt u in dat geval contact op met het uitwerkingsteam Landelijk Platform Associate degree via info@deassociatedegree.nl. Het Landelijk Platform Associate degree ondersteunt tot en met 2015 kansrijke nieuwe Associate degree-trajecten met expertise.

Zijn er subsidiemogelijkheden voor het volgen van een Associate degree?

Mogelijk kunt u terecht bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van uw branche. Zij verstrekken subsidie voor uiteenlopende opleidingen van werknemers. Een overzicht van erkende O&O-fondsen vindt u bij Agentschap SZW. Op de websites van de fondsen is te vinden onder welke voorwaarden een bijdrage beschikbaar is.

Kun je een Associate degree ook volgen in combinatie met een baan?

Ja.

Je kunt een Associate degree in deeltijd studeren, dus naast een baan. Of duaal; dan is je werk onderdeel van de opleiding. Informeer bij de hogeschool naar de mogelijkheden en de voorwaarden.

Zijn alle Associate degrees met dezelfde naam gelijk?

In de kern wel, maar in de uitwerking kunnen er accentverschillen zijn. Bijvoorbeeld in de praktijkopdrachten.

Wilt u weten wat de verschillen precies zijn, dan kunt u bij de hogescholen die de studies aanbieden de exacte onderwijsprogramma’s opvragen.

Wat zijn de ervaringen van werkgevers tot nu toe?

Uit onderzoeken die zijn uitgevoerd in de periode 2006-2010 blijkt dat werkgevers die met de Associate degree te maken hebben, zeer tevreden zijn over wat afgestudeerden in hun bedrijf kunnen doen en wat ze aan meerwaarde voor de organisatie hebben.

Ook bij de voorbereiding van nieuwe Associate degrees is gebleken dat werkgevers in veel gevallen een duidelijk onderbouwde behoefte hebben aan mensen op Associate degree-niveau.

In maart 2012 heeft het georganiseerde werkveld een overzicht gemaakt van gewenste nieuwe en uit te breiden Associate degrees, de top 25.

Ik zie wel mogelijkheden voor het opzetten van een Associate degree binnen mijn sector. Wat kan ik doen?

U kunt aankloppen bij een hogeschool, een particuliere opleiding, de Vereniging Hogescholen of bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, de brancheorganisatie voor particuliere opleidingen).

U kunt uw vraag ook voorleggen aan uw eigen brancheorganisatie, MKB-Nederland of VNO-NCW.

Waarom zijn Associate degrees niet in alle regio’s en voor alle beroepen te volgen?

De behoefte aan Associate degrees op de arbeidsmarkt verschilt per branche en per regio, net als het aantal studenten dat de studie wil volgen. Hogescholen beslissen daarnaast zelf over de samenstelling van hun onderwijs en dus ook of zij een Associate degree willen aanbieden.

Wat kan iemand met een Associate degree-diploma precies?

Iemand met een Associate degree-diploma heeft geleerd een kritische, onderzoekende houding aan te nemen. Dit maakt het mogelijk om de visie en strategie van een organisatie te verbinden met de praktijk.

De Associate degree sluit goed aan bij de behoefte in het werkveld doordat opleiders altijd met de desbetreffende branches overleggen over de vakkennis en vakvaardigheden die nodig zijn.

Wat heb ik als werkgever aan een werknemer met een Associate degree-diploma?

Alle Associate degrees zijn ontwikkeld om in te spelen op een specifieke behoefte van het bedrijfsleven.

De Associate degree is ook zeer geschikt voor werknemers die naast hun werk weer een studie willen oppakken. De studie duurt maximaal twee jaar. Studenten kunnen vrijstellingen krijgen voor bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld op basis van relevante werkervaring, een eerder gehaald branchediploma of gevolgde cursussen.

Kan ik na de Associate degree makkelijk een bachelordiploma halen?

Je kunt altijd doorstuderen tot het bachelorniveau voor de opleiding waar de Associate degree onderdeel van is. Wil je een andere bachelor doen? Overleg dan met de hogeschool waar je die bachelor wil volgen.

sluiten

deAssociatedegree.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies