18 juni 2020; online bijeenkomst via Teams

De agenda voor het overleg is de volgende:
Opening en vaststellen agenda

  • Mededelingen
  • Samenstelling Dagelijks Bestuur en taakverdeling
  • Ontwikkelingen in het Ad-onderwijs bij de leden (kort rondje langs de velden).

ROA HBO monitor (Barbara Belfi)
Toelichting en verzoek voor input onderzoek HBO Monitor m.b.t. Ad-onderwijs
Onder voorbehoud.

Communicatie
Korte toelichting conceptplan Carolien (klik: 20200319 Plan van aanpak communicatiecampagne Ad versie1.4 (003)

Professionalisering
Korte toelichting bespreeknotitie Nina (klik: Kennisdeling 200608)

Ad op agenda beleidsmakers
Stand van zaken door Roland

Implementatie Procedure op- en vaststelling opleidingsprofielen
Stand van zaken en eerste ervaringen door Jaap

Convenant hbo-mbo
Instellen van een werkgroep die dit convenant gaat monitoren. Toelichting Jaap

2de Landelijke Ad-Conferentie 5 november 2020
Toelichting Jaap

Rondvraag

Afsluiting