23 mei Ad dag!!

“In de praktijk doen we het samen”

Datum: 23 mei 2023
Tijd: 10:30 – 16:00 uur
Locatie: Associate degrees Academie Roosendaal


De Ad-dag is een initiatief van het Overlegplatform Associate degrees en vindt dit jaar voor de 3e keer plaats. Gastheer is de Associate degrees Academie in Roosendaal.

Programma
10.30 – 11.00 uur: Inloop en ontvangst
11.00 – 11.30 uur: Plenaire aftrap
Collegevoorzitter van Hogeschool Rotterdam, Ron Bormans vertelt over zijn onderzoek:
‘Focus op professie’ en de rol die Ad-onderwijs hierin speelt.
11:30 – 12.30 uur: 1e ronde themasessies (zie bijlage)
12:30 – 13.30 uur: Lunch
13:30 – 14.30 uur: 2e ronde themasessies (zie bijlage)
14.30 – 15.30 uur: 3e ronde themasessies (zie bijlage)

15.30 – 15.45 uur: Afsluiting

Contact
Heb je vragen? Mail dan naar marketing@ad-academie.nl.