agenda 21 maart 2019

Locatie: Utrecht, Domstad (https://www.accommodatiedomstad.nl/ ) Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur
1) Opening en vaststellen agenda
2) Verslag vorige bijeenkomst (bijlage)
Het verslag is reeds in januari verstuurd, tevens bijgevoegd.
3) Mededelingen
     a) Contactpersoon bij ministerie (opvolging Maarten Derksen)
     b) Overleg met diverse sac’s
     c) Inventarisatie toelatingseisen t.b.v. RATHO (Dirk)
     d) NVAO – brief over de indeling accreditatiegroepen (Jaap / Dirk)
4) Positionering en structuur van landelijk Ad-platform (bijlage)
     Zie bijgaand document. In de oplegger is de totstandkoming van het document.kort toegelicht.
     Verzoek is om bijgaand document waar mogelijk van te voren met uw bestuur te bespreken.
5) Stand van zaken diverse actiepunten:
     a) Doorstroom Ad-> bachelor (2x bijlage) Zie bijgaand document (Doorstroom    Ad-bachelor). Zie ter informatie Leidocument 71 (Analyse bekostiging met het Ad in het hbo)
     b) Landelijke Ad opleidingsoverleggen Update n.a.v. startbijeenkomst met ‘samenroepers’ (Adriaan)
     c) Kennisontwikkeling niveau 5 (bijlage) (David)
6) Rondvraag
7) Afsluiting