23 mei Ad dag!! Save the date!!

In april volgt de officiële uitnodiging, maar nu alvast een save the date. Blokkeer deze datum vast in je agenda!

“In de praktijk doen we het samen”

Datum: 23 mei 2023
Tijd: 10:30 – 16:00 uur
Locatie: Associate degrees Academie Roosendaal


De Ad-dag is een initiatief van het Overlegplatform Associate degrees en vindt dit jaar voor de 3e keer plaats. Gastheer is de Associate degrees Academie in Roosendaal.

Programma
Naast een plenaire opening en afsluiting zijn er workshops over allerlei zaken waarin we nog meer en beter kunnen samenwerken. Na deze dag ga je vol nieuwe ideeën en wellicht al afspraken naar huis. We weten hoe snel de agenda’s vollopen, dus noteer de Ad-dag vast in je agenda. We zien je graag op dinsdag 23 mei!

Beschrijving niveau 5 – De Associate degree – in een nieuw jasje!

In september 2018 werd de “Beschrijving niveau 5 – De Associate degree” vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen. Voor het verschijnen van dit document bleven veel gebruikte niveaubeschrijvingen waar opleidingen naar refereerden, (als de Dublin descriptoren Short Cycle of de NLQF), te abstract en werd de, voor de Ad zo belangrijke, verbinding met de praktijk minder expliciet gemaakt. Dit document beoogt het Ad niveau concreet, domein overstijgend en praktijkgericht te beschrijven. Het document dat inmiddels veelvuldig wordt ingezet is vanaf dit jaar in een “nieuw jasje” beschikbaar!

Welkombij het Overlegplatform Associate degree

De Vereniging Hogescholen organiseert het Landelijk Overlegplatform Associate degrees. De Vereniging Hogescholen organiseert het Landelijk Overlegplatform Associate degrees. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet per 1 januari 2018 is de noodzaak tot nader overleg tussen de bekostigde hogescholen over Ad-onderwijs groter geworden. Het platform ondersteunt de Landelijke Ad-overleggen waarin samengewerkt wordt aan de gezamenlijke profilering van de vergelijkbare Ad-opleidingen. Alle bekostigde hogescholen in Nederland die de Associate degree-opleiding aanbieden, willen gaan aanbieden of geïnteresseerd zijn in Ad-onderwijs, kunnen deelnemen aan het landelijk Platform Associate degrees.