Steeds meer studenten kiezen voor de Ad!

Bij de start van het nieuwe studiejaar zien we dat steeds meer studenten kiezen voor een associate degree, een tweejarige hbo-opleiding. In 2018 kregen de associate degrees een zelfstandige status en nu, vier jaar later, is het aantal eerstejaars studenten met maar liefst 44 procent gestegen. In totaal volgen inmiddels meer dan 20.000 studenten een associate degree. Dat meldt Studiekeuze 123: Studenten kiezen dit studiejaar steeds vaker voor een Associate degree (nationaleonderwijsgids.nl)

Associate degrees: ontwikkelingen in cijfers
Bij “Ad in cijfers” tref je de meest recente ontwikkelingen aan. Sinds 2018 zijn Ad-opleidingen eigenstandige opleidingen geworden – zoals de bachelor en de master dat ook zijn – en kunnen deze opleidingen ook eigenstandige eindcompetenties formuleren en zich op een specifiek beroepenveld richten. De factsheetvan de onderwijsinspectie gaat in op aantallen Ad-opleidingen, de samenstelling studentenpopulatie en studiesucces. Daarnaast tref je een trendanalyse aan van de bekostigde Ad’s in Nederland met de instroomontwikkelingen, naar vorm (voltijd/deeltijd/duaal), per sector, en ontwikkelingen vooropleiding een leeftijd.

Welkombij het Overlegplatform Associate degree

De Vereniging Hogescholen organiseert het Landelijk Overlegplatform Associate degrees. De Vereniging Hogescholen organiseert het Landelijk Overlegplatform Associate degrees. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet per 1 januari 2018 is de noodzaak tot nader overleg tussen de bekostigde hogescholen over Ad-onderwijs groter geworden. Het platform ondersteunt de Landelijke Ad-overleggen waarin samengewerkt wordt aan de gezamenlijke profilering van de vergelijkbare Ad-opleidingen. Alle bekostigde hogescholen in Nederland die de Associate degree-opleiding aanbieden, willen gaan aanbieden of geïnteresseerd zijn in Ad-onderwijs, kunnen deelnemen aan het landelijk Platform Associate degrees.