Landelijk Overlegplatform Ad


De Vereniging Hogescholen organiseert het Landelijk Overlegplatform Associate degrees. De Vereniging Hogescholen organiseert het Landelijk Overlegplatform Associate degrees. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet per 1 januari 2018 is de noodzaak tot nader overleg tussen de bekostigde hogescholen over Ad-onderwijs groter geworden. Het platform ondersteunt de Landelijke Ad-overleggen waarin samengewerkt wordt aan de gezamenlijke profilering van de vergelijkbare Ad-opleidingen. Alle bekostigde hogescholen in Nederland die de Associate degree-opleiding aanbieden, willen gaan aanbieden of geïnteresseerd zijn in Ad-onderwijs, kunnen deelnemen aan het landelijk Platform Associate degrees.

Opdracht Landelijk overlegplatform Associate degrees:  een platform bieden voor bekostigde hogescholen die Ad opleidingen aanbieden, willen gaan aanbieden of geïnteresseerd zijn in Ad onderwijs (samenwerking, kennisdeling etc). Gesprekspartner voor betrokkenen bij Associate degrees. Gevraagd en ongevraagd advies aan de Vereniging Hogescholen.

Op dit moment zijn een aantal thema’s actueel. Voor deze verschillende thema’s organiseert het Platform werk- of projectgroepen.

Vergaderingen:
Het Platform vergadert vier maal per jaar. Dit zijn online vergaderingen van 14 tot 16.00 uur. De werk- of projectgroepen organiseren hun eigen overleg.
Geplande vergaderingen:  8 december 2022, 16 maart 2023 en 22 juni 2023.

Notulen:
De notulen van de vergaderingen worden verzonden naar de leden van het platform. Deze kunnen de leden zelf verspreiden binnen de hogeschool. Notulen zijn ook altijd hier te vinden.

Deelnemende hogescholen:

Aeres Hogeschool
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ
Avans Academie Associate degrees (Den Bosch) 
Associate degrees Academie (Roosendaal) 
Breda University of Applied Sciences
Christelijke Hogeschool Ede 
Christelijke Hogeschool Windesheim (Zwolle) 
Christelijke Hogeschool Windesheim Flevoland (Almere)
Dordrecht Academy
Driestar educatief
Fontys Hogescholen
Grensland College
Hanzehogeschool Groningen
HAS Hogeschool
Hogeschool INHOLLAND 
Hogeschool IPABO (Amsterdam en Alkmaar)
Hogeschool KPZ
Hogeschool Leiden
Hogeschool Thomas More
Hogeschool Utrecht (Amersfoort)
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Van Hall Larenstein
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Hogeschool VIAA
Hotelschool The Hague
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool 
NHLStenden Hogeschool
Rotterdam Academy (Hs Rotterdam)
Saxion Hogeschool
Zuyd Hogeschool