Professionalisering

 

Landelijke Ad dag 2022
Op 24 mei organiseerde het Overlegplatform Associate degrees de landelijke Ad dag bij het Instituut voor Associate degrees van de HU in Amersfoort. We kunnen terugkijken op een druk bezochte dag met de nodige activiteiten. 

Tijdens het Landelijke Associate Degree Congres ondertekenden Adnan Tekin, de voorzitter van de MBO Raad, en Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, een gezamenlijk statement waarin ze verklaren zich in te zetten voor de uitbreiding van het aanbod Associate degrees (Ad’s) in Nederland. Daarnaast willen de beide koepels de Ad’s meer bekendheid geven. 

Ondertussen stond de dag vooral in het teken van kennisdelen in een mooie waaier aan interessante workshops en presentaties: Bijgaand een deel van de workshops met de downloads:

“Maatschappelijke waarde in Ad’s”–  Martin Wiersma:    PPT Maatschappelijke waarde in Ad’s

“Praktijkleren in hybride projecten” – Rotterdam Academy (Chantal van der Putten, Robert Jan Joosse, Natascha Padmos) & Da Vinci College – Duurzaamheidfabiek Dordrecht (Timon Jongkind).
PPT Praktijkleren in hybride projecten

“MKB-route in het hbo”- Annemarie Knottnerus van het Landelijk Platform MKB-route, En vanuit NHLStenden: docent MKB-route Ad duaal Ondernemerschap en Retail Management Arnold Jippes, duale student Jelmar Tuinman werkend bij Meijer en Meijer herenmode, en programma manager Associate degrees Nina Spithost. Bijgaand de presentatie: PPT Mkb-route in het hbo. Zijn er overigens vragen over de MKB-route dan kun die rechtstreeks mailen naar mkbroutehbo@ptvt.nl. En heb je een opleiding die je als (potentiële) MKB-route wil aanmelden dan kan dat via: https://mkbrouteinhbo.wijzijnkatapult.nl/voor-hogescholen/enthousiast-geworden/

“Stadsbekwaam opleiden” – Urban als kansrijke leeromgeving. Hogeschool Windesheim. Associatedegree Pedagogisch Educatief Professional. Presentatie Stadsbekwaam opleiden  

 

INTERNATIONALISERING 

Internationalisering binnen de Associate degrees
Internationalisering binnen het (hoger)onderwijs kan bekeken en benaderd vanuit verschillende invalshoeken en niveaus. Over het algemeen vinden we internationalisering van groot belang voor onze studenten. Aangezien de Associate degree (Ad) nog een vrij “jonge” opleiding is in het stelsel hoger onderwijs, is het interessant te zien op welke wijze er (nu al) vorm wordt gegeven aan internationalisering. Zeker nu de Ad sinds 2018 eigenstandig eindonderwijs is geworden, nemen veel Ad’s ook het thema internationalisering nog eens nader onder de loep. NHL Stenden en de Rotterdam Academy hebben het initiatief genomen een beeld te schetsen van de wijze waarop Ad opleidingen zich al met dit thema bezig houden en welke best practices er te delen zijn.

Informatie en contact: Suzanne Koster (onderwijskundig adviseur Hogeschool Rotterdam), Robert Coelen (Lector Internationalisering NHL Stenden), Nina Spithost (programmamanager NHL Stenden)

Opbrengst kennisdelingsbijeenkomst  internationalisering 3 februari 2021:
Keynote Presentation 03-02-2021: Jos Beelen
Keynote Presentation 03-02-2021: Robert Coelen
Breakout sessies 03-02-2021 2021

 

Opbrengst kennisdelingsbijeenkomst  internationalisering 10 februari 2022:
Publicatie IoHE-Ad
Resultaten Survey Nederland & Vlaanderen


ONDERZOEKENDE HOUDING

De onderzoekende houding van Ad-professionals
NHL Stenden Hogeschool en de Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam hebben de handen ineengeslagen om samen een praktische handleiding te ontwikkelen voor onderwijs-professionals werkzaam in het Ad-onderwijs. Op 24 juni is de handreiking aangeboden aan het landelijk Overlegplatform Associate degrees van de Vereniging van Hogescholen. persbericht

Handreiking onderzoekende houding op niveau 5
Download Nederlands

De handreiking in het Engels:
Guide Inquisitive Attitude at level 5


NIVEAU 5 BESCHRIJVING
De niveau 5 beschrijving, ontwikkeld door het Overlegplatform Associate degrees, is september 2018 vastgesteld door de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen.

Beschrijving van niveau 5 – Associate degree_NL_nov2022
English description level 5