Visitatiegroepen


Het Platform moedigt het vormen van visitatiegroepen voor Ad-opleidingen aan. Om de procedure van aanvragen van visitatiegroepen bij de NVAO te vergemakkelijken hebben we twee voorbeeldbrieven beschikbaar.

De procedure die gevolgd kan worden is:
Binnen de voorgenomen visitatiegroep (LAdO) neemt één hogeschool het voortouw, zij is de ‘penvoerder’. Namens de te vormen visitatiegroep vraagt deze penvoerder het vormen van een visitatiegroep aan. Dat kan met de voorbeeldbrief [brief penvoerder].

De andere hogescholen die hun opleiding in dezelfde visitatiegroep willen onderbrengen, doen dat door de brief [brief indeling Ad visitatiegroepen] te schrijven. De penvoerder verzamelt alle brieven en dient dat als één aanvraagdossier in bij de NVAO. Zie de website van de NVAO voor de procedure om een visitatiegroep aan te vragen.

Brief penvoerder:
20190918-voorbeeld-verzoekbrief-NVAO-penvoerder-visitatiegroep-Ad-opleidingen
Brief indeling Ad visitatiegroepen:
20190918-voorbeeldbrief-indeling-Ad-visitatiegroep