Ad in cijfers

Factsheet 2017-2012
Deze factsheet toont de ontwikkelingen van de Ad’s in de periode 2017-2021. Sinds 2018 zijn Ad-opleidingen eigenstandige opleidingen geworden – zoals de bachelor en de master dat ook zijn – en kunnen deze opleidingen ook eigenstandige eindcompetenties formuleren en zich op een specifiek beroepenveld richten. Deze factsheet gaat in op aantallen Ad-opleidingen, op de samenstelling van de studentenpopulatie en het studiesucces van de studenten aan Ad-opleidingen in de afgelopen 5 jaar.

Trendanalyse 2016-2021 (Bekostigde Ad’s)
Deze trendanalyse geeft een overzicht van de instroomontwikkeling in de bekostigde Ad’s, als ook de bewegingen per sector. Daarnaast een aantal trendgegevens rondom onderwijsvorm (voltijd,deeltijd,duaal), vooropleiding Ad-studenten, leeftijd enz.

Trendanalyse 2017-2020 (Bekostigde Ad’s)
Presentatie 18 maart 2021


Zelf analyses maken
Zie ook het dashboard van de Vereniging Hogescholen