Op dit moment zijn een aantal thema’s actueel. Voor deze verschillende thema’s organiseert het Platform werk- of projectgroepen.

Communicatieplan Ad

Bij het Platform Associate degrees is de vraag neergelegd om te komen tot een landelijke campagne met als doel het Ad-onderwijs meer bekendheid te geven.

Niveau 5

De niveau 5 beschrijving, ontwikkeld door het Overlegplatform Associate degrees, is september 2018 vastgesteld door de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen.
Beschrijving van niveau 5 – Associate degree_NL_nov2022
English description level 5

Doorstroom Ad

Vanuit de VH heeft het overlegplatform de vraag gekregen met een adviesstuk te komen vwb doorstroom Ad->bachelor. Er is inmiddels een denktank samengesteld.


Onderzoekende houding

Bij de ontwikkeling van bestaande en nieuwe Ad-opleidingen is van belang om de onderzoekende houding de geëigende plaats en duiding in de opleiding te geven.

Leren in de beroepspraktijk

In Ad-opleidingen heeft het leren in een authentieke leerwerkomgeving of in een gesimuleerde leeromgeving een centrale plaats om praktijkgerichte Ad-professionals te kunnen opleiden.

Internationalisering

De Ad Kennisgroep is gestart met een inventarisatie van kaders, benaderingen en good practices en wil dit verder uitwerken in een Handreiking internationalisering