Welkom bij het Overlegplatform Associate degree


Aanmelding Chain5 congres 7 t/m 10 november gestart!!
Lees meer >>


Associate degrees (Ad’s) zijn tweejarige hbo-opleidingen die opleiden tot beroepskwalificerend eindonderwijs. Het eindniveau van de Ad sluit aan op EQF-/NLQF-niveau 5 en op de Dublin descriptoren short cycle. Een korte samenvatting over de Associate degree wordt gegeven in de factsheet van Vereniging Hogescholen.

Het Overlegplatform Associate degrees is opgericht in 2019 en biedt een platform voor iedereen die geïnteresseerd is in Ad-onderwijs. Alle bekostigde hogescholen die Ad-opleidingen aanbieden of dit willen gaan doen, kunnen deelnemen aan het platform. Het platform stimuleert naamsbekendheid en kennisdeling over de Associate degree. Het platform doet dit met en vanuit Vereniging Hogescholen en zet zich in om samenwerking te bevorderen tussen onderwijs- en werkveldpartners en de overheid om de Ad te positioneren in Nederland. Ook ondersteunt het platform de Landelijke Ad-overleggen (LAdO’s) waarin samengewerkt wordt aan de gezamenlijke profilering van de vergelijkbare Ad-opleidingen.

Vergaderingen

22 juni 2023
5 oktober
7 december 2023

Steeds van 14-16 uur

Actuele thema's

Op dit moment zijn een aantal thema’s actueel. Voor deze thema’s organiseert het Platform werk- of projectgroepen.

Lees verder

Opleidingsprofielen

In de LAdO’s wordt onder andere gewerkt aan het beschrijven van de opleidingsprofielen van de Ad-opleidingen.

Lees verder

Laatste nieuws

Er is regelmatig nieuws te delen via deze website. Klik op de button "Lees verder" om de meest recente berichten te lezen. 

Lees verder

Deelnemende hogescholen