23 mei Ad dag!!

“In de praktijk doen we het samen”

Datum: 23 mei 2023
Tijd: 10:30 – 16:00 uur
Locatie: Associate degrees Academie Roosendaal


De Ad-dag is een initiatief van het Overlegplatform Associate degrees en vindt dit jaar voor de 3e keer plaats. Gastheer is de Associate degrees Academie in Roosendaal.

Programma
10.30 – 11.00 uur: Inloop en ontvangst
11.00 – 11.30 uur: Plenaire aftrap
Collegevoorzitter van Hogeschool Rotterdam, Ron Bormans vertelt over zijn onderzoek:
‘Focus op professie’ en de rol die Ad-onderwijs hierin speelt.
11:30 – 12.30 uur: 1e ronde themasessies (zie bijlage)
12:30 – 13.30 uur: Lunch
13:30 – 14.30 uur: 2e ronde themasessies (zie bijlage)
14.30 – 15.30 uur: 3e ronde themasessies (zie bijlage)

15.30 – 15.45 uur: Afsluiting

Contact
Heb je vragen? Mail dan naar marketing@ad-academie.nl.

Beschrijving niveau 5 – De Associate degree – in een nieuw jasje!

In september 2018 werd de “Beschrijving niveau 5 – De Associate degree” vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen. Voor het verschijnen van dit document bleven veel gebruikte niveaubeschrijvingen waar opleidingen naar refereerden, (als de Dublin descriptoren Short Cycle of de NLQF), te abstract en werd de, voor de Ad zo belangrijke, verbinding met de praktijk minder expliciet gemaakt. Dit document beoogt het Ad niveau concreet, domein overstijgend en praktijkgericht te beschrijven. Het document dat inmiddels veelvuldig wordt ingezet is vanaf dit jaar in een “nieuw jasje” beschikbaar!

Steeds meer studenten kiezen voor de Ad!

Bij de start van het nieuwe studiejaar zien we dat steeds meer studenten kiezen voor een associate degree, een tweejarige hbo-opleiding. In 2018 kregen de associate degrees een zelfstandige status en nu, vier jaar later, is het aantal eerstejaars studenten met maar liefst 44 procent gestegen. In totaal volgen inmiddels meer dan 20.000 studenten een associate degree. Dat meldt Studiekeuze 123: Studenten kiezen dit studiejaar steeds vaker voor een Associate degree (nationaleonderwijsgids.nl)

Associate degrees: ontwikkelingen in cijfers
Bij “Ad in cijfers” tref je de meest recente ontwikkelingen aan. Sinds 2018 zijn Ad-opleidingen eigenstandige opleidingen geworden – zoals de bachelor en de master dat ook zijn – en kunnen deze opleidingen ook eigenstandige eindcompetenties formuleren en zich op een specifiek beroepenveld richten. De factsheetvan de onderwijsinspectie gaat in op aantallen Ad-opleidingen, de samenstelling studentenpopulatie en studiesucces. Daarnaast tref je een trendanalyse aan van de bekostigde Ad’s in Nederland met de instroomontwikkelingen, naar vorm (voltijd/deeltijd/duaal), per sector, en ontwikkelingen vooropleiding een leeftijd.

Welkombij het Overlegplatform Associate degree

De Vereniging Hogescholen organiseert het Landelijk Overlegplatform Associate degrees. De Vereniging Hogescholen organiseert het Landelijk Overlegplatform Associate degrees. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet per 1 januari 2018 is de noodzaak tot nader overleg tussen de bekostigde hogescholen over Ad-onderwijs groter geworden. Het platform ondersteunt de Landelijke Ad-overleggen waarin samengewerkt wordt aan de gezamenlijke profilering van de vergelijkbare Ad-opleidingen. Alle bekostigde hogescholen in Nederland die de Associate degree-opleiding aanbieden, willen gaan aanbieden of geïnteresseerd zijn in Ad-onderwijs, kunnen deelnemen aan het landelijk Platform Associate degrees.