Anna Hofma

Ik ben Anna Hofma, 46 jaar en woon in Groningen. Als vrijwilliger in mijn wijk ontdekte ik dat het werken aan sociale verbindingen en het versterken van de gemeenschap mij veel positieve energie gaf. Het is een bron waaruit ik kan putten en mezelf kan opladen. Ik geloof in de kracht van het leggen van connecties tussen mensen en het versterken van onze sociale basis. En ik merk dat hier ook duidelijk behoefte aan is in onze samenleving. 
 
Toen ik in aanraking kwam met de nieuwe Ad-opleiding Participatie en Buurtontwikkeling wist ik meteen dat ik deze opleiding wilde volgen. De opleiding is goed te combineren met werk en de duur van twee jaar is overzichtelijk. Het werken met action-learning opdrachten sluit perfect aan bij de praktijk. Door de geleerde theorie direct toe te passen, zorgt dit voor een snelle integratie en versterkt het mijn leerproces. 
 
Ik ben trots dat ik bij de eerste groep studenten van deze opleiding hoor en straks tot de eerste afgestudeerde Buurtontwikkelaars. Mijn ambitie is om dit nieuwe beroep uit te oefenen in wijken of gemeenschappen. Ik wil signaleren waar mensen of organisaties elkaar nog onvoldoende kennen en deze partijen met elkaar in contact brengen. Om zo samenwerkingen en banden te versterken vanuit hun eigen kracht en potentieel. Ik zie ook mogelijkheden voor betere samenwerking met partijen buiten het sociale domein, om zo een nog bredere impact te kunnen hebben.  

Ik hoop dat mijn nominatie ervoor zal zorgen dat deze nieuwe professie aandacht krijgt, en het belang van samenlevingsopbouw nog duidelijker naar voren komt. 

Anna Hofma, een voortreffelijk voorbeeld van het Ad Talent 2024, onderscheidt zich als buurtontwikkelaar met een impactvolle aanpak: een Ad Talent die het verschil maakt. Werkzaam als ambulant begeleider GGZ excelleert Anna als deeltijdstudent aan de Ad Participatie en Buurtontwikkeling, door haar nieuwsgierigheid en door haar ondernemende en onderzoekende houding. Als buurtontwikkelaar heeft Anna oog voor maatschappelijke ontwikkelingen binnen haar beroepsdomein, zoals de participatiewet, waar ze een spel over heeft ontwikkeld. Haar kracht ligt daarnaast in het verbinden van theorie en praktijk, waarbij ze lerend vermogen subliem etaleert, beroepsopdrachten koppelt aan wijkactiviteiten, en sociale samenhang bevordert. Anna combineert daarbij professioneel vakmanschap, nieuwsgierigheid en diepgaand begrip van maatschappelijke ontwikkelingen. Ze identificeert niet alleen kansen in haar wijk, maar zet deze met vastberadenheid om in concrete acties. Ze verbindt haar beroepsopdrachten aan concrete activiteiten in de wijk, zoals het versterken van de samenwerking tussen de basisschool en de buurttuin. Als ambassadeur overstijgt Anna verwachtingen met innovatieve oplossingen, kritische positionering en bewuste professionele ontwikkeling. Ze belichaamt het Ad Talent 2024 met passie, visie en indrukwekkende regie over haar leerproces, waardoor Anna Hofma de Ad Talent Award 2024 meer dan verdient. 

“Naast haar werk als ambulant begeleider ken ik Anna als betrokken inwoner van de Oosterparkwijk. Ze valt op door haar leiderschap en betrokkenheid bij o.a. het Lentefestival. Als Generalist Opbouwwerk was ik haar praktijkbegeleider in 2023 en nu nog steeds als werkvelddeskundige. Ik bewonder haar onderzoekende en ondernemende aanpak. Ze zoekt altijd naar verbeteringen in goed overleg, let op non-verbale communicatie, en bereikt veel door anderen serieus te nemen. Haar talenten zijn onder meer onderzoekend vermogen, maatschappelijke betrokkenheid, koppeling van theorie aan praktijk, positief-kritische houding, passie en visie. Het toekennen van het Ad Talent aan Anna zou een signaal zijn voor wat men mag verwachten wanneer zij in de schijnwerpers staat. Ik gun Anna dit niet alleen, maar zie het ook als een zichtbaar voorbeeld. Laten we aandacht schenken aan Anna’s talenten en anticiperen op wat nog komen gaat.”

Lub Snijder, opbouwwerker, WIJ Groningen – Oosterparkwijk