Deborah Oud

Mijn naam is Deborah Oud, ik ben 24 jaar oud en woon in Zwolle. Ik volg momenteel de Ad-opleiding Sociaal Werk in de Zorg aan het Windesheim in Zwolle. Mijn keuze voor een Associate Degree-opleiding is gebaseerd op de mogelijkheid om vanaf het begin van de opleiding praktisch aan de slag te gaan. Daarnaast word ik door de praktische toetsing uitgedaagd om mij bezig te houden met maatschappelijke vraagstukken. De opleiding Sociaal Werk in de Zorg sluit perfect aan op mijn interesses en mijn eigenschappen zoals behulpzaamheid, betrokkenheid en oplossingsgerichtheid.  
 

Na het succesvol afronden van mijn opleiding staat een langgekoesterde droom op de planning: backpacken door Zuidoost-Azië. Dit avontuur is voor mij een kans om zowel mezelf als de wereld om mij heen verder te ontdekken. Deze ervaring zal mijn perspectief verbreden en mijn inzicht verdiepen. Bij terugkomst wil ik al mijn opgedane kennis en ervaringen inzetten om actief bij te dragen aan het bevorderen van sociale gelijkheid. Mijn doel is om een positieve impact te hebben op een inclusieve samenleving, waar gelijke behandeling en kansen centraal staan. Hierbij richt ik mijn aandacht op iemands draagkracht in plaats van draaglast, met als streven een omgeving te creëren waarin eenieder de mogelijkheid heeft zelfstandig keuzes te maken.   

Deborah is voor ons als Hogeschool Windesheim het Ad Talent 2024! Een Ad’er pur sang, verbinder op alle terreinen. Als student maakt zij de verbinding tussen praktijk en theorie, in haar dagelijks leven is zij letterlijk een verbinder tussen groepen mensen. Als studentcoach maakt zij de verbinding met haar ervaringen en zet deze in voor Ad-studenten Windesheim-breed om nog succesvoller in hun studie te zijn. Zij laat zien zich zowel praktisch in te zetten als vanuit overview in haar werk als Sociaal Werker. Deborah laat zien vanuit vakmanschap en een nieuwsgierige, onderzoekende en ondernemende houding zich te ontwikkelen als een professional die impact maakt op de levens van mensen.   
 
Zij werkt daarin op alle gebieden samen en zet zich in om vanuit daar de leefwereld en daarin het welbevinden van mensen te verbeteren.  Zij is gericht op ontwikkeling. Van zichzelf, de opleiding, de plek waar zij woont en werkt, en de ontwikkeling van het Sociaal Werk.  

Wij zien in Deborah de passie en het enthousiasme, en zij is daarin echt een ambassadeur voor nu en in de toekomst van de Associate degrees.  

“Deborah is een fijne collega. Door haar persoonlijkheid brengt zij warmte en humor in de groep. Ze is een echte teamplayer. Wanneer Deborah binnenkomt, staat er echt iemand.  Ze is belangstellend naar de ander en schroomt niet om feedback te geven, maar ook te reflecteren op haar eigen functioneren. Ze durft vragen te stellen, kan zich kwetsbaar opstellen en neemt haar verantwoordelijkheid. Deborah is betrouwbaar en stelt zich flexibel op tegenover zowel de huisgenoten als collega’s. Ze heeft veel kennis en zoekt naar vernieuwende oplossingen bij vraagstukken rondom de huisgenoten. Ze gaat hierbij planmatig te werk en heeft een duidelijk doel voor ogen. Draait haar hand niet om voor het oppakken van taken, daar waar nodig. Door haar goede intuïtie, heeft ze een bijzondere band met de huisgenoten. Ze sluit in de communicatie goed aan bij hun leefwereld. Ze zijn allemaal dol op haar. Kortom, Deborah is een echte zorgtopper!” 

– Toos Hanson, Begeleider Wonen & Welzijn, Stichting Wooninitiatief Villande