Shannon Blezer

Mijn naam is Shannon Blezer. Ik ben 30 jaar en woon in Geleen. Vroeger stond ik bekend als “het stille meisje dat altijd lachte”, zonder dat iemand wist wat daarachter schuilging. Ik heb jarenlang geworsteld met anorexia en bracht uiteindelijk in 2021 het boek ‘Mijn Eetstoornis en Ik’ uit. Na het schrijven van mijn boek ontdekte ik de kracht van openheid over mijn gevoelswereld, wat me enorm opluchtte en mijn gevoel van eenzaamheid doorbrak. 

In datzelfde jaar besloot ik te starten met de Ad-opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn, omdat ik anderen de gevoelens van schaamte die ik jarenlang heb ervaren wil besparen. Na wat ik heb meegemaakt, was het best een stap om weer aan een studie te beginnen. Daarom leek een tweejarige Associate degree-opleiding voor mij een goede optie en… uiteindelijk zijn deze twee jaar voorbij gevlogen! Dat ik stage moest gaan lopen vond ik spannend, maar het aangaan van deze uitdaging heeft mij ontzettend geholpen. Het zorgde ervoor dat mijn kleine wereld weer iets groter werd. 

Met mijn Ad-diploma op zak ben ik nu – onder meer vanuit mijn eigen bedrijf – iedere dag bezig met het doorbreken van de symptoombestrijdingscultuur rondom (eet)stoornissen. In plaats van te spreken van “eetstoornissen”, richt ik me op “voedings- en lichaamsgerichte coping”. Uit eigen ervaring weet ik namelijk hoe belangrijk de aandacht voor onderliggende problemen is. Door ruimte te geven aan kwetsbaarheid, zet ik me in zodat zogenaamde “stoornissen” gezien worden als een normale reactie op abnormale omstandigheden. Hiermee hoop ik bij te dragen aan een holistische herstelvisie. 

Met genoegen dragen wij Shannon Blezer, alumnus Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn, voor als Ad Talent 2024. Gedurende haar gehele opleiding toonde Shannon zich een enthousiaste en gedreven ervaringsdeskundige die iets wilde betekenen voor mensen met een eetstoornis. In alle vakken ging Shannon een stapje verder dan vereist. Dit resulteerde in veel mooie beroepsproducten, zoals een podcastserie en de documentaire “Wat je moet (w)eten”. Hieromheen heeft Shannon al vele workshops en lezingen gegeven in de beroepspraktijk en het (hoger) onderwijs. 
 
Tijdens haar afstudeeropdracht ontdekte Shannon, middels design thinking en in gesprek met de beroepspraktijk en mensen met een eetstoornis, een hiaat in het bestaande hulpaanbod: de behoefte aan meer veiligheid en vertrouwen. Dit leidde tot het prototype ‘Just Meet’, een ontmoetingsplaats voor mensen met een eetstoornis. Door Shannons doorzettingsvermogen bleef het niet bij een prototype, maar wordt deze activiteit ook daadwerkelijk gestart. 
 
Bewonderenswaardig is Shannons groei van afwachtende student naar professioneel ervaringsdeskundige die het podium pakt en aandacht vraagt voor het onderwerp dat haar na aan het hart ligt. Ze is een rolmodel en biedt hoop door haar ervaringen te delen met anderen in herstel. Shannon is een ambassadeur voor het vak ervaringsdeskundigheid en draagt het belang van ervaringskennis duidelijk uit. 
 
Hanneke Claassens en Lisette van Driest, docenten Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn 

“Van “Mijn Eetstoornis en Ik” naar de oproep tot een nieuwe, passendere benaming; “voedings- en lichaamsgerichte coping”. In deze oproep herken ik de door Shannon gelopen weg van herstel naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Tijdens de opleiding AdEd hebben eerder geplante en nieuwe zaadjes, theoretische kaders en persoonlijke verhalen de aanwezige basis een stevig fundament gegeven.  
 
Met oog en respect voor de uniekheid van de ander, neemt Shannon je mee in haar passie en dromen. Gespreksgroepen, een woonhuis voor jongeren met voeding- en lichaamsgerichte coping-vraagstukken. Naastbetrokkenen, het sociale domein en zorgorganisaties worden hierbij actief betrokken in haar dialogen.  
 
Samen ervaren en leren hoe het werkt als je vragen stelt om dromen te verwezenlijken. Het eigen persoonlijke verhaal wordt steeds meer een collectieve uitnodiging om mee te denken, te doen en te delen. “Ik ben omdat wij zijn” wordt door Shannon breed uitgedragen.”

Marlie van de Berg, Ex-coördinator, Levanto Ervaringsdeskundigen