Breed en/of smal?

Het Overlegplatform Associate degrees wil de discussie over brede OF smalle Ad’s, of brede EN smalle Ad’s (of brede en/of smalle Ad’s) entameren. Hiervoor nodigen wij schrijvers uit die een artikel willen schrijven van maximaal 3500 woorden waarin een keuze voor breed OF smal of breed EN smal beargumenteerd wordt. De artikelen kunnen beschrijvend van aard zijn (casuïstiek), beschouwend van aard zijn of opiniërend of polemisch. De artikelen zullen in eerste instantie gepubliceerd worden op de website van het Overlegplatform (deassociatedegree.nl) en zullen dienen om de discussie binnen en buiten het Platform aan te wakkeren.

Stuur je inbreng via deze link

Vragen ter stimulering van de discussie.

 • Wat verstaan we onder een brede dan wel smalle opleiding?
 • Waarom willen we een brede Ad-opleiding?
  Gaat het om de keuze breed of smal, of zijn beide nodig?
  Is die vraag ingegeven om snel op arbeidsmarktvragen te kunnen inspelen?
  Is de vraag pragmatisch ingegeven vanuit een macrodoelmatigheidsperspectief?
  Is de vraag ingegeven door wervingsbeleid?
  Is die vraag ingegeven omdat een Ad student een ander profiel heeft dan een bachelor student?
 • De discussie breed – smal kan nooit gevoerd worden zonder de arbeidsmarktcontext mee te nemen.
 • Smalle Ad’s geven de kans aan hogescholen zich te profileren door middel van ‘niche-opleidngen’.
 • Hoe breed kan een Ad-opleiding van 120 studiepunten zijn als je tegelijkertijd diepte en scherpte wilt realiseren die bij niveau 5 hoort?
 • Hoe breed kan breed zijn als je de samenhang binnen de opleiding wilt bewaken?
 • Een brede Ad is opgebouwd uit smalle herkenbare leerlijnen. Deze leerlijnen verwijzen naar relevante aanknooppunten op de arbeidsmarkt.
 • Is een ‘brede opleiding’ een opleiding die bestaat uit meerdere reeds bestaande opleidingen die zijn samengevoegd op basis van gemeenschappelijkheid?
 • Is een ‘brede opleiding’ een opleiding die een brede basis heeft met meerdere uitstroomprofielen in het tweede jaar?
 • Is een ‘brede opleiding’ een opleiding die opleidt voor een breed ‘beroep’ waarin verschillende functies zijn te onderscheiden?
  Vinden specialisaties plaats na afstuderen op de werkplek? Is de afgestudeerde Ad-er iemand die breed is opgeleid en die zich ontwikkelt tot een functiespecialist tijdens zijn werk; de doorlerende professional die zijn kennis up-to-date houdt?
 • Smalle Ad-opleidingen sluiten beter aan op de mbo-4 opleidingen.
 • Het werkveld zit niet te wachten op breed opgeleide Ad-ers, ze willen state of the art plug and play professionals.
  Willen werkgevers breed opgeleide werknemers die zich on the job via het meester-gezel-principe verder ontwikkelen? ‘Geef ons breed opgeleide, ICT en communicatief vaardige medewerkers die we zelf wel de vaardigheden voor het beroep leren’
 • Heeft iemand die breed is opgeleid voldoende bagage om te functioneren in een complexe beroepssituatie?
 • Zijn brede Ad’s meer geschikt voor havisten en smalle Ad’s meer voor mbo-ers?
 • Geven brede Ad-opleidingen de kans om buiten de structuur van de bachelor te denken (domein, profielen …) en meer cross-overs en kader doorbrekende opleidingen te ontwerpen?
 • Als het onderwijs wordt ingericht via het principe van de leeruitkomsten is de discussie breed – smal achterhaald; het einde is in zicht, de weg ernaartoe is niet relevant.