Doorstroomkader Ad-> bachelor

Vanuit de VH heeft in het overlegplatform in het najaar 2021 de vraag gekregen met een advisestuk te komen vwb doorstroom Ad->bachelor. Daarvoor is inmiddels een denktank samengesteld die richting het voorjaar met een voorstel zal komen.


Met een Ad-diploma doorstromen naar een universitaire bachelor-opleiding kan dat?

Het is aan de ontvangende universiteit om te besluiten of de aspirant-student met een Ad-diploma toelaatbaar is. Bij aanmelding zal de universiteit beoordelen of de aspirant-student over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden beschikt om de bacheloropleiding met succes af te kunnen afronden. (Het kan zijn dat de aspirant-student gevraagd wordt dat aan te tonen.) Zo ja, dan wordt de aspirant-student toegelaten tot de universitaire bachelor. Zo nee, dan volgt een afwijzing. Dit is geregeld in artikel 7.28 lid 1a Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna Whw). Kort gezegd: er is dus sprake van toelaatbaarheid, maar niet van een recht op toelating. Hetzelfde is overigens  van toepassing op studenten die met een hbo-propedeuse willen instromen in een wo-bacheloropleiding.

Bij aanmelding is het ook van belang na te gaan of voor de beoogde wo-bacheloropleiding nog (nadere/bijzondere) aanvullende vooropleidingseisen gelden (zie de artikelen 7.25 tot en met 7.27 Whw). Zoja, dan zal de aspirant-student daar ook aan moeten voldoen. Denk hierbij aan profielen uit het voortgezet onderwijs en/of specifieke kennis of talenten. Deze eisen kun je vinden in de bijlagen bij de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs (Ratho).

Kijk op de website van de ontvangende universiteit of neem persoonlijk contact met hen op om na te gaan wat er nodig is voor toelating.

Instroom in de Associate degree