Hanze

Bij de Hanze vindt onderwijs en onderzoek plaats binnen de leergemeenschap. Dat geldt ook voor de Associate degree-opleidingen: deze zijn niet gepositioneerd in een Ad Academy, maar maken integraal deel uit van de leergemeenschap naast de bachelor- en masteropleidingen. 

Er zijn geen aparte docententeams voor de Associate degrees. De functiebeschrijving van docent/onderzoeker bij de Ad-opleidingen is dezelfde is als die voor de bacheloropleidingen, al geldt er voor Ad-opleidingen geen masterscholingseis. 

De Associate degrees bij de Hanze zijn eigenstandige opleidingen. Alle Ad-opleidingen bieden een doorstroommogelijkheid naar ten minste één bacheloropleiding. Om die doorstroom drempelloos te maken kan de student soms gebruikmaken van de minorruimte in de bachelor.

Ad-opleidingen van de Hanze komen tot stand op vraag van en in samenwerking met het werkveld en/of de roc’s in de regio.  

Alle Ad-opleidingen van de Hanze zijn ingericht volgens de flexibiliseringsregels die binnen de hogeschool gelden. Verder is er in het curriculum speciale aandacht voor de verhouding tussen theorie en praktijk. Theorieonderwijs is expliciet gekoppeld aan het praktijkonderwijs. Ook in de toetsing komt dit tot uiting: toetsing verloopt veelal via beroepsproducten. Er zijn relatief weinig theorie-/ kennistoetsen.1

Website: Opleidingen | Hanze