Hogeschool Inholland

Wij zijn een hogeschool met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Op diverse locaties verspreid over de Randstad bieden wij (naast bachelors en masters) voor het regionale werkveld herkenbare Associate degree-opleidingen aan, op diverse interessegebieden: van sociaal werk tot economie en van techniek tot onderwijs.   

Ons onderwijs is onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief. Studenten en docenten werken op deze gebieden samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. Wij dagen studenten uit om te durven leren. De aanpak is persoonlijk en dichtbij, vanuit de overtuiging dat – voor docenten én studenten – zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens. Diversiteit is daarbij een kracht.1

Website: Alle hbo-opleidingen in één overzicht | Hogeschool Inholland