Hogeschool KPZ 

De opleiding Ad Pedagogisch Educatief Professional (PEP) is ontstaan in 2016 vanuit de behoefte van het werkveld naar professionals met nieuwe rollen en functies.

De Ad PEP van Hogeschool KPZ is ontwikkeld en wordt uitgevoerd binnen de Campus Kind en Educatie, een Zwols samenwerkingsverband bestaande uit Hogeschool KPZ, Viaa, ROC Landstede MBO, ROC Menso Alting en Prokino kinderopvang. Een mooi voorbeeld van interprofessionele samenwerking tussen hbo, mbo en werkveld.  

Ook de opzet en inhoud van de opleiding is sterk interprofessioneel, omdat we ervan overtuigd zijn dat begeleiding en ontwikkeling van kinderen samenwerking tussen professies en bruggenbouwers vraagt. Als opleiding staan we daarom in nauwe verbinding met het werkveld en de praktijkinstellingen.

Website: Pedagogisch Educatief Professional – Hogeschool KPZ