Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht (HU) biedt Associate degree-opleidingen aan waarbij de studenten gedurende twee jaar werken aan relevante oplossingen voor bestaande vraagstukken uit de maatschappij. Dit binnen verschillende vakgebieden, zoals economie, techniek, media en het sociale domein. 

De student wordt praktisch opgeleid, verbindt denken en doen met elkaar, en behaalt in twee jaar een diploma op hbo denk- en werkniveau.  

De aan de HU afgestudeerde Ad-student is goed op de hoogte van de dagelijkse bedrijfsvoering en weet hoe je visie naar handelen vertaalt.  

Gedurende de studie brengt de student de geleerde vaardigheden direct in de praktijk bij bedrijven en organisaties in de regio. De student werkt aan verschillende praktijkopdrachten en denkt na over oplossingen voor echt bestaande problemen in de maatschappij.  

Na twee jaar kan de student starten in de beroepspraktijk of doorstromen naar een aanverwante bacheloropleiding aan de HU.  

Website: ad.hu.nl