Hogeschool Windesheim

Bij Windesheim in Zwolle en Almere leren Ad-studenten door samen te werken aan vraagstukken in een betekenisvolle context, door te dóen en het geleerde direct in te zetten in de praktijk.  

We zien leren als een actief en sociaal proces, waarbij de Ad-student gedurende de opleiding steeds meer regie voert op het eigen leerproces.  

We leiden onze Ad-studenten op tot professionals met een proactieve en onderzoekende houding. Dit doen we door in ons onderwijs, studentbegeleiding en toetsing aan te sluiten bij de Ad-studenten, voor voltijd, deeltijd en duaal.  

Wij werken actief samen met onze studenten, het werkveld en onderwijspartners bij het ontwerpen, inrichten en evalueren van onze Ad-opleidingen om zo onderwijs te bieden dat aansluit bij het (toekomstig) beroep van de student en de maatschappelijke opgaven waar onze studenten voor komen te staan. 

Doordat de opleidingen samen met het werkveld zijn ontwikkeld, zijn de Ad-opleidingen actueel en is er grote kans op een baan. En doordat er veel mogelijkheden tot doorstroom in de bachelor zijn, is het ook gemakkelijk nog twee jaar verder te studeren. 

Kortom, een Ad op zijn Windesheims, leren door te doen! 

 Website: Hbo-opleidingen voltijd, deeltijd en duaal in Almere en Zwolle | Windesheim