Iselinge Hogeschool

Iselinge Hogeschool is een kleinschalige hogeschool waar iedere student gezien en gehoord wordt. Studenten worden zowel begeleid door docenten met verschillende expertises, als door een studiecoach die als een soort mentor fungeert.

Ook begeleiding in de praktijk is één van de speerpunten van de Ad-opleiding. De lijntjes zijn kort en dit helpt studenten om het beste in henzelf naar boven te halen. 

Iselinge Hogeschool is gevestigd in Doetinchem. De regio Achterhoek en de Liemers kent voornamelijk een mbo-opgeleide populatie en wordt gekenmerkt door een (grote) arbeidskrapte. Om de kennis, vaardigheden en het talent te behouden in de regio, is het van essentieel belang om ontwikkelmogelijkheden te bieden. Ad-opleidingen ín de regio sluiten hier goed bij aan. Iselinge Hogeschool ziet het als haar maatschappelijke opdracht om studenten toekomstbestendig op te leiden om zo een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de regio

Website: Home (iselinge.nl)