Leren in de beroepspraktijk

In Ad-opleidingen heeft het leren in de beroepspraktijk een centrale plaats om praktijkgerichte Ad-professionals te kunnen opleiden. Het gaat om leeractiviteiten in een authentieke leerwerkomgeving (zoals een praktijkplek, een stage of de eigen werkplek), of in een gesimuleerde leeromgeving bij de opleiding of ergens daartussenin. Het gaat niet alleen om leren in voltijd. Ook het leren in deeltijd of duaal is van belang, aangezien de helft van de Ad-studenten werkt en een voltijd- of duale Ad-opleiding volgt. In het hbo-bachelor onderwijs studeren relatief veel minder studenten in deeltijd of duaal.

In het Ad-onderwijs is er inmiddels veel expertise en ervaring opgebouwd met leren in de beroepspraktijk. Ook met andere Europese aanbieder van EQF5-onderwijs wordt hierover uitgewisseld. De Ad Kennishub van het Overlegplatform Associate degrees bundelt de kennis en inzichten die hieruit naar voren komen en gaat in gesprek met partners uit het onderwijs en het werkveld om tot onderzoeksvragen te komen.

Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met Mariëtte Muris van de Ad Kennishub van het Overlegplatform Associate degrees.