Onderzoekende houding

Bij de ontwikkeling van bestaande en nieuwe Ad-opleidingen is van belang om de onderzoekende houding de geëigende plaats en duiding in de opleiding te geven. De Handreiking onderzoekende houding biedt hiervoor praktische informatie. Inmiddels zijn Ad-opleidingen in het land hiermee aan de slag gegaan. De cyclus van de onderzoekende houding op niveau 5 kan als basis dienen voor ontwikkeling van het Ad-programma. De Ad Kennishub van het Overlegplatform Associate degrees inventariseert welke good practices er in het Ad-onderwijs zijn die kunnen bijdragen aan verdere kennisontwikkeling en kennisdeling op dit gebied.

Op 5 oktober 2023 heeft de Ad Kennishub voor het Overlegplatform Associate degrees een webinar met 2 parallelsessies verzorgd over dit onderwerp. Zie dit nieuwsbericht voor de presentaties en output daarvan.

Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met Martin Struik van de Ad Kennishub van het Overlegplatform Associate degrees.