Rotterdam Academy

Rotterdam Academy is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam, Albeda en Zadkine, bedoeld om de doorstroom van mbo naar hbo te bevorderen. Rotterdam Academy wil met haar Associate degree-onderwijs een ervaringsgerichte, onderzoekende leergemeenschap zijn die sterk verankerd is in de regio Rotterdam en hier vernieuwing, vakmanschap en verbinding creëert. 

Ons Associate degree-onderwijs is praktijkgericht en afgestemd op functies en beroepen waar vraag naar is op de arbeidsmarkt in de regio. Wij werken met onze partners in co-creatie aan betekenisvol en duurzaam hoger onderwijs, waarin de praktijk centraal staat. Kenmerkend voor ons onderwijs is de aandacht voor de kennisbasis van het beroep, het handelen in de beroepspraktijk en de professionele identiteit van de student.  

In een veilige en praktijkgerichte leeromgeving leren studenten samen met docenten en mensen uit het werkveld. We vragen lef, nieuwsgierigheid en betrokkenheid van studenten om hun ontwikkeling als Associate degree-professional zelf vorm te geven.

Foto: © Gert-Jan Pos/Rotterdam Academy

Website: Rotterdam Academy | 2 jaar werken aan je toekomst