Projectplan werkgroep Communicatie

Bij het Platform Associate degrees is de vraag neergelegd om te komen tot een landelijke campagne met als doel het Ad-onderwijs meer bekendheid te geven. Elke hogeschool heeft eigen campagnes, maar mogelijk kan een landelijke, overkoepelende campagne, die het bestaan van de Ad breed op het netvlies brengt, daarbij nog van toegevoegde waarde zijn. In een bijeenkomst op 13 juni 2019 hebben communicatiedeskundigen en (ad-)opleidingsverantwoordelijken verkend:

  • Is er behoefte aan/draagvlak voor zo’n campagne?
  • Welke mogelijkheden zijn er om met beperkte middelen zo’n campagne op te zetten?
  • Zo ja (2x), wat is een goede aanpak daarvoor?
  • ‘Het Hbo’ is voor velen nog steeds synoniem aan de Hbo-bachelor (niveau 6). Wat is ervoor nodig om Hbo-niveau 5 op het netvlies te krijgen van potentiële studenten, ouders en werkgevers?

Een beknopt verslag van deze bijeenkomst: Beknopt verslag Ad Communicatie 13 juni 2019


Projectplan

Projectplan werkgroep communicatie


Gedeelde materialen

Van Anne Hest (Avans) ontvangen:  de animaties die de Ad-academies in Den Bosch en Roosendaal gebruiken.
Voor studiekiezers (Roosendaal):
https://www.youtube.com/watch?v=JcXdmF1ocr4

Voor werkveld:
https://www.youtube.com/watch?v=OUtgotW5T_E

Vanuit NHLStenden:
https://youtu.be/bOCFyq9USdY