Juryverslag Ad Toptalentprijs

filmpjes bij de nominatie:
Patrick Nobel
Ascon Dijkstra
Jos Lucas


Jury samenstelling:     

Gertrud van Erp (VNO-NCW MKB Nederland)

Henri Ponds en Aurelie van ’t Slot  (NVAO)

Maarten Derksen (Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen)

Datum: 11 oktober 2018

Inleiding

Op het emailadres (ad-toptalentprijs@mail.com) zijn 24 nominaties voor de prijs binnengekomen. Door de uitgebreide programmacommissie voor de conferentie zijn op basis van de criteria uit de Regeling Ad Toptalentprijs tien werkstukken voorgelegd aan de jury.
Op 11 oktober jl. is de jury ten kantore van VNO NCW in Den Haag bijeengekomen om uit deze selectie in unanimiteit drie werken te kiezen voor de Ad Toptalentprijs.

Tijdens dit juryoverleg waren naast de jury ook aanwezig:
Juliëtte Brouwer namens organisatiebureau CAOS
Jaap ten Have, voorzitter Landelijk Platform Associate degrees.
Deze twee hebben niet deelgenomen aan het juryberaad en zo geen invloed gehad op de besluiten van de jury.

Elk van de juryleden had vooraf uitgebreid de voorgedragen werken bestudeerd. In een open discussie is er eerst een groslijst van 5 gemaakt en daarna toegewerkt naar de top 3.
De jury is van mening dat het niveau van de werken c.q. de geleverde prestatie heel hoog lag, iets wat het werk van de jury niet vergemakkelijkte. Een tweede opmerking was de grote variëteit aan inzendingen, zowel qua vormgeving als naar inhoud.
Ook merkte de jury op dat er grote verschillen zaten in de aanbevelingsbrieven van docenten en begeleiders van de hogescholen bij de voordrachten.
Deze verscheidenheid maakte het werk van de jury niet eenvoudig.
De 24 inzendingen kwamen uit vele sectoren van het hoger onderwijs (economie, techniek, kunst, sociaal werk) en van zowel voltijd- als deeltijdstudenten.

In totaal hebben acht hogescholen studenten voorgedragen voor de Ad Toptalentprijs.

De uitslag.

De jury heeft besloten drie inzendingen in de top 3 te plaatsen. Dat zijn (alfabetisch):

  • Ascon Dijkstra (Ad Ondernemen, Windesheim Flevoland)
  • Jos Lucas (Ad Maintenance & Mechanics, Rotterdam Academy)
  • Patrick Nobel (Ad Machinebouw, Hogeschool Arnhem Nijmegen)

Chiel van Gerwen (Avans Ad Academie Den Bosch) krijgt een bijzondere vermelding van VNO-NCW MKB Nederland.

Chiel van Gerwen:

Small Bussiness & Retail Management
Avans Ad Academie Den Bosch
Een ondernemer pur sang. Een geboren ondernemer.

Het is indrukwekkend wat hij in korte tijd bereikt heeft met het opzetten van verschillende bedrijven. Vraag van de jury hierbij was wel wat de rol van de Ad-opleiding aan deze ontwikkeling is geweest? Dit had scherper beschreven kunnen worden. Hierbij werd ook opgemerkt dat het nuttig is dat hij de opleiding heeft doorlopen in het kader van een bredere algemene ontwikkeling.

Waardering ook voor zijn betrokkenheid binnen de opleiding door zijn werkzaamheden binnen de opleidingscommissie.

De top drie in alfabetische volgorde

Ascon Dijkstra:

Ad Ondernemen
Windesheim Flevoland

De jury is onder de indruk van de breedte van de ontwikkeling van Ascon Dijkstra door de Ad: de groei naar ondernemerschap. Tevens heeft de jury grote waardering voor de omstandigheden waaronder de prestaties verricht zijn: “bewonderenswaardig”.
Kortom: de ontwikkeling en de strijd van de student zijn indrukwekkend.

Bijzondere waardering is er voor de student die kiest voor de voortzetting van het familiebedrijf. Ook wordt het innovatieve karakter van de werkzaamheden genoemd.
De jury zie dat de Ad een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan zijn ontwikkeling: Ascon heeft er heel veel uitgehaald: zijn reflecties zijn van een hoog niveau.

De jury had ook een paar kritische opmerkingen. Uit het verslag is niet goed op te maken wat de rolverdeling tussen Ascon en de anderen in het bedrijf is. Ook zijn de prestaties in de markt nog niet zo groot maar er is hard gewerkt aan de randvoorwaarden daarvoor.

Jos Lucas:

Ad Maintenance & Mechanics
Rotterdam Academy

Jos is een mooi voorbeeld van een Ad-er. Een 46 jarige student die in het kader van Leven Lang Leren deze prestatie verricht. De jury noemde hem “een voorbeeld”. De aard van de opdracht die hij gedaan heeft is van groot maatschappelijk belang; innovatief en zeer relevant. Het rapport is van hoog (technisch) niveau en volledig.
Jos geeft in zijn reflectie een mooi beeld van zijn ontwikkeling. De Ad heeft zeker een bijdrage geleverd aan deze ontwikkeling.

Patrick Nobel:

Ad Machinebouw
Hogeschool Arnhem Nijmegen

Dit werkstuk is een voorbeeld van leren op de werkplek in optima forma: het is een prachtig product: Patrick heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het succes van het bedrijf. Patrick is een voorbeeld van hoe iemand die via de Ad wil groeien op zijn werkplek. Hij heeft de ambitie kenbaar gemaakt om door te stromen naar de bachelor. Op deze manier geeft de Ad een boost voor verdere ontwikkeling; een Leven lang Leren in de techniek.

Een werkende die de Ad gebruikt om verder op de werkplek te groeien of later wellicht daarbuiten.

De jury vond het jammer dat de reactie van het bedrijf niet opgenomen is in de portefeuille.

Uitslag

Op de conferentie op 8 november jl. heeft minister van Engelshoven de definitieve uitslag bekend gemaakt.
De winnaars krijgen een geldbedrag van resp. € 500, € 300 en € 200.
Daarnaast krijgt de nummer 1 de wisseltrofee: de Ad Toptalentprijs

Plaats 1:             Patrick Nobel (Hogeschool Arnhem Nijmegen)
Plaats 2:             Ascon Dijkstra (Hogeschool Windesheim (Flevoland)
Plaats 3:             Jos Lucas (Rotterdam Academy)

vlnr: Patrick Nobel, Ascon Dijkstra, minister van Engelshoven, Chiel van Gerwen en Jos Lukas