Ad-Conferentie

Minister Van Engelshoven: trots op ontwikkeling Ad’s

Patrick Nobel, die de Ad Machinebouw volgt, ontving de Ad Toptalentprijs uit handen van OCW-minister Ingrid van Engelshoven. Hij werd door de jury geroemd om de bijdrage die hij met zijn opleiding levert aan het succes van het bedrijf waar hij werkt. De tweede plaats was voor Ascon Dijkstra (student Ad Ondernemen van Windesheim Flevoland) en de derde plaats voor Jos Lucas (student Ad Maintenance & Mechanics van de Rotterdam Academy). Een bijzondere vermelding was er voor de ondernemende student Chiel van Gerwen (Small Business & Retail Management aan de Avans Ad Academie in Den Bosch).

Minister Van Engelshoven over het belang van Associate degrees: ‘Er is inmiddels een prachtig aanbod van Ad-opleidingen: een vernieuwing die tegemoetkomt aan een vraag bij velen. Ad’s sluiten aan bij de behoeften van studenten, die er niet altijd op zitten te wachten om vier jaar in de schoolbanken te zitten, maar die zich wél willen ontwikkelen. En ze sluiten aan bij de beroepspraktijk. Een onderwijsontwikkeling waar we trots op mogen zijn.’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wethouder Almere: Ad’s voorzien in behoefte

Aldrik Dijkstra, als onderwijswethouder van de gemeente Almere gastheer van de Ad-conferentie, sprak lovende woorden over de drie genomineerde studenten. ‘Prachtig om de uiteenlopende motivaties van de drie genomineerden voor de Ad Toptalentprijs te horen. Het bewijst maar weer dat Associate degrees voorzien in een brede, diverse behoefte. Kijkend naar mijn eigen gemeente, dan zie ik dat het grootste deel van de beroepsbevolking in Almere een mbo-opleiding heeft. Daarom zijn de Associate degrees voor Almere zo belangrijk. We hebben ook hbo’ers nodig voor onze lokale arbeidsmarkt en de economische ontwikkeling van Almere én de regio. Zowel Windesheim Flevoland als Hogeschool Aeres bieden inmiddels diverse Associate degrees aan. Het gaat om een mooi breed aanbod. Een mooie ontwikkeling die de komende jaren nog verder gaat uitbreiden.’

Wethouder Dijkstra opent de conferentie

Onderwijsraad: Ad’s komen van de grond

Om meer bekendheid te geven aan de allerjongste graad in het hbo én om het feit te vieren dat Ad’s in enkele jaren tijd via pilots en experimenten een eigen, zelfstandige positie hebben verworven in het hoger onderwijs, vond donderdag 8 november in Kunstlinie Almere de eerste landelijke Ad-conferentie plaats.
Keynote speaker was Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad. Zij sprak onder andere over de kansen en bedreigingen voor Ad’s. ‘De deelname neemt toe, met inmiddels 19.000 Ad-studenten. Het aanbod is flexibel, biedt ruimte voor maatwerk en is voltijd, deeltijd en duaal te volgen. Bovendien zijn de Ad’s regionaal ingestoken, wat belangrijk is voor het mkb, en zorgen ze voor doorstroom en opstroom.’ Risico’s zag ze onder andere op het vlak van de waarde van het diploma (zijn Ad’s al bekend bij werkgevers) en op het vlak van baankansen. Beide werden even later weggenomen door Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad en voorheen van de FNV. ‘Ad’s hebben een enorme potentie op het vlak van een leven lang ontwikkelen. Voor veel mbo-studenten is dit een mooie opstap naar het hoger onderwijs en ik weet dat werkgevers behoefte hebben aan mensen op niveau 5 (het opleidingsniveau van Ad’s, red.).’

Niveau 5

Tijdens de conferentie werd de vernieuwde beschrijving Niveau 5 gepresenteerd. Marije Markus van Samara heeft samen met een projectgroep onderwijskundigen van veel hogescholen deze beschrijving opgeleverd. De   eerste gedrukte exemplaren werden aangeboden aan de portefeuillehouder Onderwijs van de Vereniging Hogescholen, Jan Bogers en de voorzitter van het Landelijk Overlegplatform Associate degrees, Jaap ten Have.

vlnr: Jaap ten Have, Marije Markus, Jan Bogers

De Ad: een nieuwe graad binnen het hbo

In 2006 startten de eerste pilots met Associate degrees in het Nederlandse bachelor-masterstelsel. Met deze hbo-graad wilde men het gat dichten tussen het mbo en het hbo. Per 1 januari 2018 is de Ad benoemd tot zelfstandige 2-jarige opleiding in het hoger onderwijs en heeft deze opleidingsvorm op niveau 5 naast de 4-jarige bachelors (niveau 6) en de masters (niveau 7) een eigen plek in het hogeronderwijsbestel weten te bemachtigen. De Ad is daarmee bij uitstek geschikt voor studenten met een mbo 4-diploma op zak die niet (direct) van plan zijn om een hbo-bacheloropleiding te gaan volgen: zij kunnen in 2 jaar tijd werken aan hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, dit afsluiten met een wettelijke graad – én als zij dit willen, meteen of later – in nogmaals 2 jaar studietijd hun hbo-bachelordiploma behalen.

De Ad-conferentie werd georganiseerd door het Landelijk Overlegplatform Associate degrees, in samenwerking met het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en de gemeente Almere. Windesheim Flevoland trad op als penvoerder.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 
de foto’s zijn  gemaakt door Clickflash, Almere