Onderzoekende houding, online sessie

“Onderzoekende houding en de Associate degree”
Een visie op onderzoekende houding met de beroepspraktijk op niveau 5 als startpunt.

NHL Stenden hogeschool en de Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam organiseren een online sessie rondom Onderzoekende houding & de Associate degree. Denk met ons mee en schrijf je in voor deze sessie die op 11 november 2020 van 9.00-12.00 uur wordt gehouden.


De sessie:

Op 11 november 2020 vindt een online werksessie plaats over wat we in de Associate degrees  kunnen verwachten als het gaat om het ontwikkelen van een onderzoekende houding van onze studenten. Waar hebben we het dan over als het gaat om “onderzoekende houding” en hoe geven we daar op  vorm en inhoud aan die past bij de student en bij de beroepspraktijk op niveau 5.

Deze sessie wordt georganiseerd vanuit NHL Stenden hogeschool de Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam. Er is in samenwerking tussen deze twee hogescholen aan een visiestuk gewerkt rondom dit thema. De opzet is dat we met een dergelijk document aan Ad-opleidingen tools kunnen bieden om dit thema binnen de  bestaande Ad’s nog eens tegen het licht te houden en om voor nieuwe Ad’s een handreiking te bieden.

De thematiek in dit document is op een aantal momenten en ook voor deze sessie al gedeeld met een aantal andere hogescholen en van aanvullingen/aanpassingen voorzien.

Op 11 november delen we dit document graag met alle hogescholen die Ad-onderwijs verzorgen. We zouden het op prijs stellen als we vanuit elke (betrokken) hogeschool één of maximaal twee collega’s online mogen ontmoeten die bereid zijn met ons van gedachten te wisselen.

De sessie vindt online (via Microsoft Teams) plaats.  Het conceptdocument wordt u na aanmelding voorafgaand aan de sessie toegezonden. Wilt u namens uw hogeschool deelnemen,  dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden. We verwelkomen u graag bij deze online sessie op 11 november van 9.00-12.00 uur.

Lectoraat Onderzoek NHL Stenden Herman Blom/Martin Struik
Mariette Muris (Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam)
Nina Spithost (NHL Stenden)

MELD JE HIER AAN VOOR 11 NOVEMBER 9.00-12.00 uur

gebruik deze link om in te schrijven