Toptalentprijs genomineerden

Na lang en intensief beraad kunnen de 5 genomineerden voor de Ad Toptalentprijs bekend gemaakt worden:

in alfabetische volgorde:

Ahmad, MohammedWindesheim AlmereCommerciële Economie
Bakker, EllenSaxion HogeschoolPEP
Harthoorn, Gercovan Hall LarensteinLand- en Watermanagement
Hummel, JoyceFontys HogeschoolZorg en Technologie
Kok, JolandaWindesheim ZwolleSociaal Werk in de Zorg

Op 14 januari  28 januari a.s. worden tijdens een online evenement de winnaars bekend gemaakt.

Schrijf je nu in voor dit evenement!

Ad Toptalentprijs 2020: de nominaties

Aantal inzendingen:24
Aantal hogescholen:11
Aantal opleidingen:18

Hogescholen:

Avans Ad Academie Den Bosch, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Fontys Hogeschool, Hogeschool van Hall Larenstein, Hanze Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Hogeschool NHL-Stenden, Rotterdam Academy, Saxion Hogeschool, Hogeschool Windesheim Zwolle en Almere.

Opleidingen (vt&dt):

Arts and Crafts, Commerciële Economie, Communicatie, Content Creator, Design, Facilitair Eventmanagement, Hotelmanagement, Informatica, Land- en Watermanagement, PEP, Officemanagement, Ondernemen, Service Welzijn en Zorg, Sociaal Financiële dienstverlening, Sociaal Werk in de Zorg, Sport, Gezondheid en Management, Werktuigbouwkunde, Zorg en Technologie.

De inzendingen waren van hoge kwaliteit. Het was voor de jury niet altijd makkelijk een goed oordeel te vormen. Het feit dat alle werkstukken beoordeeld zijn d.m.v. het vier-ogen principe maakt de beoordeling betrouwbaar.

Opvallend is dat niet alle dossiers volledig waren. In de regeling staat: “Elke voorgedragen student (of groep studenten) voorziet de jury van al het relevante materiaal om zijn (hun) voordracht te onderbouwen. Het ondersteunend materiaal kan bestaan uit verslagen, beoordelingsformulieren, reflecties, maar ook bijvoorbeeld audiovisueel materiaal is welkom; alles wat het belang van de nominatie ondersteunt en de jury helpt haar oordeel te vellen is welkom.” Hier geldt dus dat meer vaak beter is.

Ook de inhoud van de aanbevelingsbrief verschilt onderling. Daar waar de ene begeleider het goed vindt als er 250 woorden worden besteed aan zijn student, schrijft de andere begeleider er 1000. Ook wil de jury hier benadrukken dat een goede aanbevelingsbrief belangrijk is. Thema’s als bijvoorbeeld representativiteit voor de opleiding kunnen in de brief aangestipt worden.

De juryleden zijn allen enthousiast over de werken, “het is een genot te kijken naar werken van andere hogescholen”, “Wat een feestje om deze stukken te mogen lezen!”, “wat een inspiratie als je zo het werk van deze studenten leest”. Een van de juryleden wilde de werken die hij had bekeken aan zijn collega’s laten zien als ‘best practices’.

Kortom, de oogst dit jaar was van hoog niveau.

De jury wil de volgende studenten voordragen worden voor de Ad Toptalentprijs 2020:
(in alfabetische volgorde):

  • Mohammed Ahmad (Windesheim Almere), Commerciële Economie
  • Ellen Bakker (Saxion Hogeschool), Pedagogisch Educatief Professional
  • Gerco Harthoorn (van Hall Larenstein), Land- en Watermanagement
  • Joyce Hummel (Fontys Hogeschool), Zorg en Technologie
  • Jolanda Kok (Windesheim Zwolle), Sociaal Werk in de Zorg

Deze studenten hebben laten zien dat creativiteit, innovatie en betrokkenheid zich niet laten beperken door Corona of thuiswerken. De gekozen thema’s bieden licht en inspiratie in deze dagen, juist de omstandigheden hebben er bij deze studenten toe bijgedragen dat zij een bijzonder, inspirerend werkstuk hebben afgeleverd.

Hulde!

Op 14 januari 28 januari zullen uit deze vijf genomineerden de drie besten bekend worden gemaakt.