Steeds meer studenten kiezen Ad

Bij de start van het nieuwe studiejaar zien we dat steeds meer studenten kiezen voor een associate degree, een tweejarige hbo-opleiding. In 2018 kregen de associate degrees een zelfstandige status en nu, vier jaar later, is het aantal eerstejaars studenten met maar liefst 44 procent gestegen. In totaal volgen inmiddels meer dan 20.000 studenten een associate degree. Dat meldt Studiekeuze 123: Studenten kiezen dit studiejaar steeds vaker voor een Associate degree (nationaleonderwijsgids.nl)

Associate degrees: ontwikkelingen in cijfers
Bij “Ad in cijfers” tref je de meest recente ontwikkelingen aan. Sinds 2018 zijn Ad-opleidingen eigenstandige opleidingen geworden – zoals de bachelor en de master dat ook zijn – en kunnen deze opleidingen ook eigenstandige eindcompetenties formuleren en zich op een specifiek beroepenveld richten. De factsheetvan de onderwijsinspectie gaat in op aantallen Ad-opleidingen, de samenstelling studentenpopulatie en studiesucces. Daarnaast tref je een trendanalyse aan van de bekostigde Ad’s in Nederland met de instroomontwikkelingen, naar vorm (voltijd/deeltijd/duaal), per sector, en ontwikkelingen vooropleiding een leeftijd.