Chain5 jaarcongres 2023

Dit jaar vindt het 10e jaarcongres plaats van Chain5.  Van 7 t/ 10 november komen betrokkenen van niveau 5 onderwijs in Europa bijeen om actuele ontwikkelingen met elkaar te bespreken en kennis te delen.

CHAIN5 is de ‘community of practice voor niveau 5’ voor diegenen die betrokken zijn bij de ontwikkelingen rondom onderwijs op niveau 5 van het European Qualifications Framework. Niveau 5 hoger onderwijs (EQF5) is een interessante arena in het Europees hoger onderwijs. Chain5 heeft in de afgelopen jaren laten zien dat zij een belangrijke inhoudelijke en praktische rol kunnen spelen in de Europese context. CHAIN5 is een verbindende factor geworden om internationale aanbieders van niveau 5 (EQF-5) onderwijs en allerlei stakeholders op strategisch, maar dus vooral op operationeel niveau met elkaar te verbinden.

NHL Stenden is er trots op gastheer te zijn van de 10e jaarlijkse conferentie op de campus. Het programma, de thema’s zijn inmiddels gepubliceerd en de registratie is geopend. Je bent van harte welkom om deel te nemen en jezelf onder te dompelen in de huidige ontwikkelingen die plaatsvinden het niveau 5 onderwijs in Europa. Meer informatie en registratie: https://chain5conference-leeuwarden2023.com/

CHAIN5 | Annual Conference 2023 (chain5conference-leeuwarden2023.com)