Presentatie Landelijk domeinprofiel Associate degree Finance

Tijdens de landelijke Ad-dag op 23 mei 2023 werd het nieuwe Landelijk domeinprofiel Associate degree Finance officieel gepresenteerd. Namens het Landelijk Ad Overleg (LAdO) Finance overhandigde Cor Koopmans dit landelijk profiel aan Melissa Keizer, de secretaris van het sectoraal adviescollege heo – sector economie. Het profiel kwam tot stand door een intensieve samenwerking van vertegenwoordigers van Ad-opleidingen in het domein Finance.

De 10 betrokken hogescholen verenigd in het LAdO Finance onder voorzitterschap van Renate Odenkirchen stelden een breed domeinprofiel op. Het Overlegplatform Associate degrees feliciteert de collega’s met deze mijlpaal en dit mooie fundament voor een inspirerende samenwerking!

Voor meer informatie over LAdO: LAdO’s – Overlegplatform Associate degree (testjouwwebsite.nl)

Voor meer informatie over Landelijke Ad-profielen: Opleidingsprofielen – Overlegplatform Associate degree (testjouwwebsite.nl)