Procedure vaststellen Landelijke Ad-profielen

De Ad-opleidingen verenigd in een Landelijk Ad-overleg (LAdO) kunnen besluiten om een Landelijk Ad-opleidingsprofiel of een Landelijk Ad-domeinprofiel te ontwikkelen. Om een landelijk profiel op te laten nemen in de profielenbank van Vereniging Hogescholen worden de volgende stappen doorlopen.

  1. Het LAdO gaat na welke eisen er aan een landelijke profiel gesteld worden vanuit het sectoraal adviescollege waaronder de opleiding (of de opleidingen) valt en vanuit het Overlegplatform Associate degrees. Dit zijn de beoordelingscriteria voor het landelijk Ad-profiel vanuit het platform.
    NB: Voor Ad-profielen die onder het sectoraal adviescollege heo (economie) vallen, wordt verwezen naar de beoordelingscriteria van het heo-Ad-profiel op de website van Vereniging Hogescholen.
  2. Het LAdO informeert de secretaris van (zie Vereniging Hogescholen) en het Overlegplatform Associate degrees (zie Ad-profielen) over het voornemen en de planning om een Landelijk Ad-profiel op te stellen.
  3. Het LAdO ontwikkelt een Landelijk Ad-profiel met stakeholders uit werkveld en onderwijs.
  4. De voorzitter van het LAdO dient het Landelijk Ad-profiel in bij de contactpersoon Mariëtte Muris van het Overlegplatform Associate degrees.
  5. De adviescommissie van het Overlegplatform Associate degrees geeft een advies op basis van de beoordelingscriteria. De contactpersoon van het platform koppelt dit terug naar de voorzitter van het LAdO.
  6. Het LAdO verwerkt de feedback van de adviescommissie in het Landelijk Ad-profiel en verantwoordt in het adviesdocument van het platform wat met de feedback is gedaan. Het profiel en de verantwoording wordt naar de contactpersoon van het platform gestuurd.
  7. Het LAdO vraagt het sectoraal adviescollege – via de secretaris – om het Landelijk Ad-profiel te bespreken.
  8. Bij een positief advies van het sectoraal adviescollege wordt het Landelijk Ad-profiel vastgesteld door het bestuur van Vereniging Hogescholen en opgenomen in de profielenbank.

Landelijke Ad-profielen vastgesteld door Vereniging Hogescholen

De onderstaande Landelijke Ad-profielen zijn opgenomen in de profielenbank van Vereniging Hogescholen.