Opleidingsprofielen


Indienen van een profiel kan door een mail te sturen naar Mariëtte Muris, m.l.v.muris@hr.nl


Alle door de overheid bekostigde opleidingen zijn opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Hogescholen, die dezelfde CROHO-opleiding aanbieden, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opstellen, valideren en het actualiseren van het bijbehorende opleidingsprofiel. Die hogescholen zijn verenigd in een specifiek landelijk Ad-overleg (LAdO). Een LAdO kan smal georganiseerd zijn (één opleiding, een CROHO-nummer) of een LAdO kan meerdere opleidingen omvatten die kenmerken van gezamenlijkheid bevatten en zo kan een landelijk opleidingsprofiel meerdere opleidingen betreffen (een breed-profiel). Deze profielen (smalle profielen of brede profielen) worden opgeslagen in de profielenbank van de Vereniging Hogescholen.
Op dit moment worden door het Landelijk Platform Associate degrees initiatieven genomen om te komen tot landelijke overleggen voor Ad-opleidingen. Ook zoeken opleidingen zelfstandig (al dan niet via het sac) vormen van samenwerking.

Voor niet alle Ad-opleidingen zijn initiatieven genomen om te komen tot een landelijk overleg. De noodzaak om te komen tot opleidingsprofielen maakt de noodzaak tot samenwerking groter. Het Platform heeft een procedure tot vaststelling van deze profielen ontwikkeld zodat deze profielen ook opgenomen kunnen worden in de Profielenbank van de VH.

Lees de procedure

2020-informatieformulier-profielen

Beoordelingsformulier Ad-opleidingsprofielen-VH

Indienen van een profiel kan door een mail te sturen naar Mariëtte Muris, m.l.v.muris@hr.nl

De volgende Ad-(domein)-profielen zijn opgenomen in de profielenbank van de Vereniging Hogescholen:

Domeinprofiel Ad Business Administration (2020)
Domeinprofiel Associate degree Commerce (2021)
Landelijk Opleidingsprofiel Associate degree-opleiding Ondernemen (2021)
Landelijk profiel Ad Sport (2021)
Ad Sociaal Werk (Ad SW) (2023)
Ad Ervaringsdeskundige in Zorg en Welzijn (Ad EZW) (2023)
Ad Zorg en Technologie (Ad Z&T) (2023)
Ad Sociaal Financiele Dienstverlening (Ad SFD) (2023)
Ad Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) (2023)