Landelijke Ad-dag 23 mei 2023

De Ad-dag is een initiatief vanuit het Overlegplatform Associate degrees en vond op 23 mei 2023 voor de derde keer plaats in Roosendaal. De Ad-dag werd georganiseerd door de collega’s van de Associate degrees Academie in Roosendaal die alle bezoekers een warm onthaal gaven. De dag werd druk bezocht.  Het thema was dit keer: “In de praktijk doen we het samen”.

Keynote Ron Bormans: focus op professie en uitbouw van de Ad-opleidingen

Ron Bormans, de voorzitter van de commissie Positionering hoger onderwijs, gaf in zijn keynote aan dat de Associate degrees een scharnier zijn om het beroepsonderwijs te verankeren in de maatschappij. Hij verwees daarbij ook naar de adviezen van het rapport Focus op professie dat eind 2022 is aangeboden aan Vereniging Hogescholen.


Hogescholen worden in het rapport Focus op professie opgeroepen om de positie van de Ad vanuit het snijvlak van onderwijs, innovatie en beroepspraktijk te verstevigen. De Ad moet functioneren als een stevige professioneel vervolg op de mbo-4-opleiding die tegelijkertijd een echte entree is in het hoger onderwijs. De daar aangeleerde vakkennis en generieke competenties dienen in de Ad verder te worden uitgediept. In programma’s die in een innige relatie met het regionale werkveld worden ontwikkeld. En landelijk moeten volgens dit rapport de Vereniging Hogescholen, MBO raad, MKB-Nederland, VNO-NCW en koepelorganisaties in de maatschappelijke sectoren zorgen voor meer erkenning én meer zichtbaarheid van dit kwalificatieniveau. Bron: Focus op professie (2022, p. 54-55)


Themasessies Ad-dag

Rondom het thema “In de praktijk doen we het samen” werden tijdens de Ad-dag een keynote en twaalf verschillende informatieve themasessies gegeven:

 1. Keynote Ron Bormans: focus op professie en uitbouw van de Ad-opleidingen
 2. Landelijke Ad-overleggen
 3. Het ontwerpen van een succesvol Ad-portfolio
 4. TalentLokaal – leerbedrijf in het hbo
 5. Ad’s tussen de oren van havisten en mbo’ers. Zo doen wij het!
 6. Bewust kiezen van de juiste inzet van zorgtechnologie als zorgprofessional
 7. Hoe geef je goed vorm aan samenwerking rondom Ad’s?
 8. Opleiden in interprofessionele leerteams
 9. Interdisciplinair samenwerken met spel
 10. Inclusieve internationale samenwerking
 11. Hoe maken we van onze Ad-studenten duurzame changemakers?
 12. Samenwerken aan mbo-hbo-doorstroom
 13. Inspiratiesessie voor het ontwerpen van blended leerarrangement

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13