Impactmakerschap in de Ad  

Vanuit Rotterdam Academy en Windesheim heeft een groep van managers en docenten van Ad-opleidingen elkaar geïnspireerd om een visiestuk te schrijven rondom het thema Impactmakerschap op NLQF niveau 5. Hiertoe hebben zij een waardengedreven alliantie opgericht om vraagstukken rondom toekomstbestendig, duurzaam (Ad) onderwijs en de maatschappelijke opgaven aan te pakken. 

Het doel van deze waardegedreven alliantie is om met én voor het werkveld praktijkgerichte studenten op te leiden met een ‘can do’-mentaliteit die vaardigheden hebben ontwikkeld om oplossingen te implementeren ten behoeve van onze sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Tijdens een werkbezoek is door de groep input verzameld over de waarden, kennis, houdingsaspecten en vaardigheden die studenten nodig hebben om impact te kunnen gaan maken in hun omgeving. Er zijn verschillende thema’s aan bod gekomen zoals: Sustainable Development Goals (SDG’s) en Inner Development Goals (IDG’s) in het onderwijs, social entrepreneurship, multidisciplinaire samenwerkingsprojecten en changemaking.  

Een best practice om impactmakerschap te stimuleren is dat studenten van Ad Ondernemen en Ad Commerciële Economie bij Windesheim in Almere aan een Social Impact Challenge werken. Dit is een 12 weken durend project waarbij de studenten in groepjes hun ondernemers- en commerciële skills inzetten om impact te maken in de maatschappij. D.m.v. het organiseren van een event zamelen ze geld in voor een zelfgekozen goed doel. Als ze daarmee ook nog wat publiciteit creëren, dan is dat natuurlijk fantastisch. Een mooi voorbeeld daarvan zie hier

In de opleiding Ad Crossmediale Communicatie van Rotterdam Academy zijn de SDG’s verweven in het onderwijsprogramma. De opleiding heeft in 2023 een duurzaamheidscertificaat van Hobéon behaald. De auditcommissie was lovend over hoe goed het maatschappelijk bewust onderwijsprogramma landt bij studenten. Zie hier voor meer informatie.   

Wil jij ook impact maken? Denk mee over onze aanpak in het Ad-onderwijs 

Gaat jouw hart sneller kloppen van termen als changemaking, SDG’s en IDG’s? We dagen je uit om jouw enthousiasme in te zetten voor het leveren van input om impactmakerschap op de kaart te zetten in ons Ad-onderwijs en dit uit te dragen bij jouw collega’s. Door het agenderen van dit thema op het Overlegplatform Associate degrees willen we bewustwording creëren bij studenten en docenten om een positieve impact te maken in een snel veranderende wereld. 

Laat je stem horen en draag bij aan een onderwijsomgeving die de weg wijst naar positieve verandering!

Wil je ook aansluiten? Meld je dan nu aan via: platformassociatedegrees@gmail.com