Landelijk opleidingsprofiel Ad Human Resource Management 2024+ 

Het Overlegplatform Associate degrees feliciteert het Landelijk Associate degree Overleg HRM (LAdO HRM) met het nieuwe Landelijk Opleidingsprofiel Ad HRM dat door Vereniging Hogescholen is vastgesteld.

Dit profiel beschrijft HRM-gerelateerde beroepsontwikkelingen, beroepsperspectieven, beroepsrollen, leerresultaten en kerncompetenties op Ad-niveau 5.  
Dit profiel is in samenspraak met het werkveld opgesteld en hiermee wordt de basis gelegd voor kwalitatief hoogstaande Ad HRM-opleidingen waarbij studenten opgeleid worden tot beginnende HR-professionals op Ad-niveau.  

Dit opleidingsprofiel had niet geschreven kunnen worden zonder de intensieve samenwerking binnen de Projectgroep Landelijk Opleidingsprofiel Ad Human Resource Management. Daarnaast heeft er een uitwisseling plaatsgevonden met het Landelijk Opleidingsoverleg Human Resource Management (LOO-HRM) om een goede aansluiting te kunnen bewerkstellingen en te waarborgen binnen de niveaus van het hbo-onderwijs. Ook alumni en de landelijke werkveldcontacten hebben input en feedback geleverd. 

De aangesloten opleidingen van het LAdO HRM kijken terug op een bijzondere tijd waarin ze door uitwisselen, schrijven en ontwikkelen een prachtige stap voorwaarts hebben gezet in de positionering van de Ad HRM’er.