Landelijk Opleidingsprofiel Associate degree Technische Bedrijfskunde 2024

Het Overlegplatform Associate degrees feliciteert het Landelijk Associate degree Overleg Technische Bedrijfskunde (LAdO TBK) met het nieuwe Landelijk Opleidingsprofiel Ad Technische bedrijfskunde dat door Vereniging Hogescholen is vastgesteld.

De opleidingen Ad Technische Bedrijfskunde hebben de afgelopen drie jaar samengewerkt om een landelijk opleidings- en beroepsprofiel te schrijven. Hierbij is ook het werkveld betrokken. FME en Wij Techniek hebben het profiel gevalideerd. 

Het profiel maakt helder inzichtelijk wat je van een Ad technisch bedrijfskundige kunt verwachten. Het geeft de opleidingen kader en handvatten voor inrichting van de opleiding. Daarbij zijn er landelijke afspraken gemaakt met de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde over doorstroom.