Dinsdag 24 mei landelijke Ad-congres!

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar/ wanneer:
Instituut voor Associate degrees van de HU, De Nieuwe Poort 21 Amersfoort
Van 09:30 – 15:00 uur

Programma
09.30 uur – Inloop en ontvangst
10.00 uur – Ronde 1 themasessie
11.00 uur – Ronde 2 themasessie
12.00 uur – Lunch
13.00 uur – Samen voor het Ad onderwijs: bestuursvoorzitters Vereniging Hogescholen en MBO Raad
13.30 uur – Ronde 3 themasessie
14.30 uur – Gezamenlijke afsluiting

Aanmelding is gesloten

Graag live meekijken of benieuwd naar meer informatie? Ga dan naar: https://rc.adcongres.nl/


Internationalisering in Associate degrees (en Graduaten)

In het afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar internationalisering in Associate degrees en de Vlaamse Graduaten. Dit onderzoek is uitgevoerd in Nederland en Vlaanderen onder leiding van Dr. Robert Coelen door NHL Stenden Hogeschool in samenwerking met de Rotterdam Academy (RAC) van hogeschool van Rotterdam. Door middel van een vragenlijst aan Ad-opleidingen in heel Nederland en graduaatsopleidingen in Vlaanderen is er meer inzicht gekomen in de manier waarop er invulling wordt gegeven aan internationalisering in deze hbo niveau 5 opleidingen. Het thema werd vanuit twee perspectieven benaderd:
1.) internationalisering in de smalle zin van internationaliteit;
2.) interculturaliteit in het bredere thema van inclusie
Op 10 februari werden de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek aan geïnteresseerden gepresenteerd. Een zeer relevant thema bleek ook tijdens de sessie. Het nodigt uit met dit thema aan de slag te gaan in de eigen opleiding. Bijgaand tref je de publicatie aan die de relevantie van internationalisering in de Ad’s weergeeft als ook de presentatie zelf.


Vergaderdata Platform 2022:

Het Platform vergadert vier maal per jaar. Vooralsnog online, fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd in Domstad (Utrecht) van 14 tot 16.00 uur. De werk- of projectgroepen organiseren hun eigen overleg.

17 maart
23 juni
22 september
8 december