Nieuw jasje beschrijving niveau 5

Nieuw jasje beschrijving niveau 5

Beschrijving niveau 5 – De Associate degree – in een nieuw jasje!

In september 2018 werd de “Beschrijving niveau 5 – De Associate degree” vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen. Voor het verschijnen van dit document bleven veel gebruikte niveaubeschrijvingen waar opleidingen naar refereerden, (als de Dublin descriptoren Short Cycle of de NLQF), te abstract en werd de, voor de Ad zo belangrijke, verbinding met de praktijk minder expliciet gemaakt. Dit document Lees meer

Steeds meer studenten kiezen Ad

Steeds meer studenten kiezen Ad

Bij de start van het nieuwe studiejaar zien we dat steeds meer studenten kiezen voor een associate degree, een tweejarige hbo-opleiding. In 2018 kregen de associate degrees een zelfstandige status en nu, vier jaar later, is het aantal eerstejaars studenten met maar liefst 44 procent gestegen. In totaal volgen inmiddels meer dan 20.000 studenten een associate degree. Dat meldt Studiekeuze 123: Studenten kiezen dit studiejaar steeds vaker voor een Associate degree (nationaleonderwijsgids.nl)

Associate degrees: ontwikkelingen Lees meer

Landelijke Ad dag 2022

Landelijke Ad dag 2022

Op 24 mei organiseerde het Overlegplatform Associate degrees de landelijke Ad dag bij het Instituut voor Associate degrees van de HU in Amersfoort. We kunnen terugkijken op een druk bezochte dag met de nodige activiteiten. 

Tijdens het Landelijke Associate Degree Congres ondertekenden Adnan Tekin, de voorzitter van de MBO Raad, en Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, een gezamenlijk statement waarin ze verklaren zich in te zetten voor de uitbreiding van het aanbod Lees meer

Uitreiking Ad Toptalentprijs 2020

<strong>Uitreiking Ad Toptalentprijs 2020</strong>

Op 28 januari jl. werd de Ad Toptalentprijs uitgereikt aan Jolanda Kok, afgestudeerd Ad student Sociaal Werk in de Zorg. Zij heeft met het door haar opgezette project rond ‘Breien in de Wijk’ een bijdrage geleverd aan het terugdringen van gevoelens van eenzaamheid onder ouderen in tijden van Corona.

Niet alleen Jolanda Kok had een project waarin de actualiteit centraal stond. Ook Joyce Hummel, afgestudeerd student Ad Zorg en Technologie had een project waarin Corona Lees meer

Toptalentprijs genomineerden

Toptalentprijs genomineerden

Na lang en intensief beraad kunnen de 5 genomineerden voor de Ad Toptalentprijs bekend gemaakt worden:

in alfabetische volgorde:

Ahmad, MohammedWindesheim AlmereCommerciële Economie
Bakker, EllenSaxion HogeschoolPEP
Harthoorn, Gercovan Hall LarensteinLand- en Watermanagement
Hummel, JoyceFontys HogeschoolZorg en Technologie
Kok, JolandaWindesheim ZwolleSociaal Werk in de Zorg

Op 14 januari  28 januari a.s. worden tijdens een online evenement de winnaars bekend gemaakt.

Schrijf je nu in voor Lees meer

Onderzoekende houding, online sessie

Onderzoekende houding, online sessie

“Onderzoekende houding en de Associate degree”
Een visie op onderzoekende houding met de beroepspraktijk op niveau 5 als startpunt.

NHL Stenden hogeschool en de Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam organiseren een online sessie rondom Onderzoekende houding & de Associate degree. Denk met ons mee en schrijf je in voor deze sessie die op 11 november 2020 van 9.00-12.00 uur wordt gehouden.


De sessie:

Op 11 november 2020 vindt een online werksessie plaats over wat we Lees meer

2de Ad Conferentie UPDATE

2de Ad Conferentie UPDATE

BELANGRIJKE MEDEDELING PROGRAMMACOMMISSIE 2DE AD CONFERENTIE

Vandaag 2 april 2020, heeft de programmacommissie besloten de 2de Ad Conferentie ‘Een nieuwe kans’ die gepland stond op 5 november 2020 uit te stellen tot april 2021.
Deze beslissing is ingegeven door de grote mate van onzekerheid bij alle partijen van organisatie, financiers en sprekers, die er op dit moment heerst over het organiseren van grote evenementen.
Met het uitstel van de conferentie wordt de uitreiking van de Lees meer

Corona vragen

Corona vragen

Servicedocument OC&W

klik op de link voor dit het servicedocument

Landelijke afspraken doorstroom Ad naar bachelor

– Voor de doorstroom van Associate degree-studenten naar een hbo-bacheloropleiding geldt in zijn algemeenheid dat voorkomen moet worden dat deze studenten minder efficiënt kunnen doorstromen, doordat zij één of enkele vakken niet hebben kunnen afronden vanwege de coronacrisis. Van opleidingen wordt verwacht coulant te zijn, vlotte doorstroom te bevorderen en de student te stimuleren zijn Ad opleiding afgerond te Lees meer

2de Ad-conferentie

2de Ad-conferentie

Op 5 november 2020 organiseert het Landelijk Overlegplatfrom Associate degrees haar 2de landelijke Ad-conferentie.
Het thema voor de conferentie is “Een nieuwe Kans”.
Ad-onderwijs als de ideale manier om verder te komen in je carrière en je beroepsontwikkeling, met thema’s als Leven Lang Ontwikkelen, overschot- en tekortsectoren en opleidingen,

Op de conferentie zal ook weer de Ad Toptalentprijs worden uitgereikt!

Als je op de hoogte wilt worden gehouden van de plannen rond de Lees meer