Vanuit het platform worden regelmatig activiteiten ondernomen, in grotere en kleinere deelgroepen. Heb je vanuit jouw hogeschool/Ad opleiding een bijeenkomst in de planning waarin kennisdelen rondom Ad topics aan de orde is, én staat zo’n moment open voor collega’s van andere hogescholen dan is er uiteraard de mogelijkheid dit via het platform te communiceren. 
Stuur daarvoor tijdig je uitnodiging aan het platform (thema, doelgroep, datum tijd en wijze van aanmelden) dan kunnen wij verzorgen dat de uitnodiging wordt gepubliceerd en rondgestuurd aan de leden van het platform. Hieronder vind je updates en korte verslagen van die evenementen, en ook andere nieuwsberichten over Associate degree opleidingen.

Presentatie Landelijk domeinprofiel Associate degree Finance

Presentatie Landelijk domeinprofiel Associate degree Finance
Tijdens de landelijke Ad-dag op 23 mei 2023 werd het nieuwe Landelijk domeinprofiel Associate degree Finance officieel gepresenteerd. Namens het Landelijk Ad Overleg (LAdO) Finance overhandigde Cor Koopmans dit landelijk profiel aan Melissa Keizer, de secretaris van het sectoraal adviescollege heo - sector economie. Het profiel kwam tot stand door een intensieve samenwerking van vertegenwoordigers van Ad-opleidingen in het domein Finance. Lees meer

Landelijke Ad-dag 23 mei 2023

Landelijke Ad-dag 23 mei 2023
De Ad-dag is een initiatief vanuit het Overlegplatform Associate degrees en vond op 23 mei 2023 voor de derde keer plaats in Roosendaal. De Ad-dag werd georganiseerd door de collega’s van de Associate degrees Academie in Roosendaal die alle bezoekers een warm onthaal gaven. De dag werd druk bezocht. Het thema was dit keer: “In de praktijk doen we het samen”. Lees meer

5 nieuwe opleidingsprofielen Ad’s!

5 nieuwe opleidingsprofielen Ad’s!

Vandaag een feestelijke middag in Utrecht. Er stonden 5 nieuwe Ad opleidingsprofielen centraal die een week geleden zijn vastgesteld door de Vereniging Hogescholen. Het LAdO ZWE (Zorg Welzijn en Educatie) kan terugkijken op een mooie samenwerking tussen de betrokken hogescholen en presenteerde met trots de volgende Ad opleidingsprofielen:

Ad Sociaal Werk (Ad SW)
Ad Ervaringsdeskundige in Zorg en Welzijn (Ad EZW)
Ad Zorg en Technologie (Ad Z&T)
Ad Sociaal Financiele Dienstverlening (Ad SFD)
Ad Pedagogisch Lees meer

Nieuw jasje beschrijving niveau 5

Nieuw jasje beschrijving niveau 5

Beschrijving niveau 5 – De Associate degree – in een nieuw jasje!

In september 2018 werd de “Beschrijving niveau 5 – De Associate degree” vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen. Voor het verschijnen van dit document bleven veel gebruikte niveaubeschrijvingen waar opleidingen naar refereerden, (als de Dublin descriptoren Short Cycle of de NLQF), te abstract en werd de, voor de Ad zo belangrijke, verbinding met de praktijk minder expliciet gemaakt. Dit document Lees meer

Steeds meer studenten kiezen Ad

Steeds meer studenten kiezen Ad

Bij de start van het nieuwe studiejaar zien we dat steeds meer studenten kiezen voor een associate degree, een tweejarige hbo-opleiding. In 2018 kregen de associate degrees een zelfstandige status en nu, vier jaar later, is het aantal eerstejaars studenten met maar liefst 44 procent gestegen. In totaal volgen inmiddels meer dan 20.000 studenten een associate degree. Dat meldt Studiekeuze 123: Studenten kiezen dit studiejaar steeds vaker voor een Associate degree (nationaleonderwijsgids.nl)

Associate degrees: ontwikkelingen Lees meer

Landelijke Ad dag 2022

Landelijke Ad dag 2022

Op 24 mei organiseerde het Overlegplatform Associate degrees de landelijke Ad dag bij het Instituut voor Associate degrees van de HU in Amersfoort. We kunnen terugkijken op een druk bezochte dag met de nodige activiteiten. 

Tijdens het Landelijke Associate Degree Congres ondertekenden Adnan Tekin, de voorzitter van de MBO Raad, en Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, een gezamenlijk statement waarin ze verklaren zich in te zetten voor de uitbreiding van het aanbod Lees meer

Uitreiking Ad Toptalentprijs 2020

<strong>Uitreiking Ad Toptalentprijs 2020</strong>

Op 28 januari jl. werd de Ad Toptalentprijs uitgereikt aan Jolanda Kok, afgestudeerd Ad student Sociaal Werk in de Zorg. Zij heeft met het door haar opgezette project rond ‘Breien in de Wijk’ een bijdrage geleverd aan het terugdringen van gevoelens van eenzaamheid onder ouderen in tijden van Corona.

Niet alleen Jolanda Kok had een project waarin de actualiteit centraal stond. Ook Joyce Hummel, afgestudeerd student Ad Zorg en Technologie had een project waarin Corona Lees meer

Toptalentprijs genomineerden

Toptalentprijs genomineerden

Na lang en intensief beraad kunnen de 5 genomineerden voor de Ad Toptalentprijs bekend gemaakt worden:

in alfabetische volgorde:

Ahmad, MohammedWindesheim AlmereCommerciële Economie
Bakker, EllenSaxion HogeschoolPEP
Harthoorn, Gercovan Hall LarensteinLand- en Watermanagement
Hummel, JoyceFontys HogeschoolZorg en Technologie
Kok, JolandaWindesheim ZwolleSociaal Werk in de Zorg

Op 14 januari  28 januari a.s. worden tijdens een online evenement de winnaars bekend gemaakt.

Schrijf je nu in voor Lees meer

Onderzoekende houding, online sessie

Onderzoekende houding, online sessie

“Onderzoekende houding en de Associate degree”
Een visie op onderzoekende houding met de beroepspraktijk op niveau 5 als startpunt.

NHL Stenden hogeschool en de Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam organiseren een online sessie rondom Onderzoekende houding & de Associate degree. Denk met ons mee en schrijf je in voor deze sessie die op 11 november 2020 van 9.00-12.00 uur wordt gehouden.


De sessie:

Op 11 november 2020 vindt een online werksessie plaats over wat we Lees meer

2de Ad Conferentie UPDATE

2de Ad Conferentie UPDATE

BELANGRIJKE MEDEDELING PROGRAMMACOMMISSIE 2DE AD CONFERENTIE

Vandaag 2 april 2020, heeft de programmacommissie besloten de 2de Ad Conferentie ‘Een nieuwe kans’ die gepland stond op 5 november 2020 uit te stellen tot april 2021.
Deze beslissing is ingegeven door de grote mate van onzekerheid bij alle partijen van organisatie, financiers en sprekers, die er op dit moment heerst over het organiseren van grote evenementen.
Met het uitstel van de conferentie wordt de uitreiking van de Lees meer